25 oktober 2023 | 20:00
Hoflaankerk

Waarom doen we wat we doen? 

Als het goed is spreken muziek, liederen/verhalen en stilte in de eredienst een taal die ons als gemeente meeneemt in de ontmoeting met God en met elkaar. Met als doel ons samen te verwonderen over de rijkdom/veelzijdigheid van deze taal. Ze kan ons opbeuren, ondersteunen en troost bieden. Hoe geven wij hier als geloofsgemeenschap invulling aan? Wat betekent het voor ons?

Daarover gaan we samen in gesprek op de gemeenteavond over liturgie op woensdag 25 oktober in de Hoflaankerk. Beide predikanten zijn ook aanwezig. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. U bent van harte welkom. 

Taakgroep eredienst: Sipke Sels, Miriam de Jong, Anne Duindam, Irene Jonker, Leonard de Vos, ds Marianne Bogaard, ds Ilse Hogeweg