05 oktober 2021 | 20:00 21:30
Pro Rege, Rotterdam

Als we één ding van het Covid tijdperk geleerd hebben is dat mensen eigenlijk nooit genoeg hebben. Toen de mogelijkheden voor persoonlijk contact steeds meer beperkt werden, draaide het leven steeds meer om spullen. Voor velen was het kopen via internet een uitkomst. En wat waren we blij toen er eindelijk weer gewinkeld mocht worden.
Ondertussen weten we ook dat ons koopgedrag zijn prijs heeft. We lopen tegen grenzen aan. Er wordt te veel stikstof gevormd, waardoor natuurgebieden krimpen, de bouw van huizen stagneert en boeren hun grond kwijtraken.
Dat er bewoonde eilanden verdwijnen, omdat de zeewaterspiegel stijgt weten we al lang. Maar dat de natuur zo heftig reageert dat dorpen in hooggelegen gebieden in Limburg, Duitsland en België verwoest worden is een nieuwe, schokkende ervaring.
Misschien moeten we leren te genieten van genoeg. Dat is geen variatie op “toen was geluk heel gewoon”. Er zijn nieuwe mogelijkheden tot communicatie, we hebben geleerd de natuur te waarderen en kunnen inzien dat onze omgeving – ook de stad ongekende mogelijkheden biedt om te genieten. We kunnen elkaar helpen om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
De duurzaamheidsgroep werd geïnspireerd door het boek “Grond” van Jan Hendrik Bakker. Ook in zijn andere werk speelt ”genoeg” een belangrijke rol. Een nieuw boek met als titel “In Stilte” gaat over religieuze en wereldse denkers die de eenzaamheid opzochten uit verzet tegen de opkomende consumptiecultuur, o.a. Thoreau, Kierkegaard en Thomas Merton. Opnieuw een prikkelend onderwerp thema dat ons verder brengt.
De thematiek van deze avond zal door de duurzaamheidsgroep en ds Bogaard als voorbereiding worden meegenomen naar de Michazondag op 17 oktober, de jaarlijkse viering rondom onrecht, armoede en duurzaamheid. Informatie over dit landelijke initiatief is te vinden op www.michanederland.nl.