23 november 2023 | 20:00 22:00
Hoflaankerk

In Israël/Palestina ontstond het christendom. Nu leven er steeds minder christenen. Maar ze zijn er wel, en er zijn Palestijnse theologen. Hoe kijken zij naar het conflict dat nu zoveel levens eist? En hoe wordt er theologisch naar gekeken vanuit de theologie waarin Gods verkiezing van het Joodse volk een grote rol speelt?

Ooit studeerde ik af op het Palestijns-Israëlische conflict in de theologische discussie. We verdiepen ons daar op deze avond in. Niet om een kant te kiezen, maar wel om beter te begrijpen hoe Bijbel, geschiedenis en actualiteit mee spreken in de verschillende visies op het conflict. En om oog te hebben voor mede-christenen die er middenin leven.

Inleider: ds Marianne Bogaard