24 juni 2022 | 16:25 17:00
Hoflaankerk

hulp gevraagd

In de afgelopen jaren hebben gemeenteleden van onze gemeente als zangers geholpen bij de kerkmuziekexamens van Anna den Hertog-Karpenko, Gerard Verweij en Mirjam van den Hoek. Dat deden we graag, want deze musici zijn met onze gemeente verbonden. Docent kerkmuziek Hanna Rijken heeft gevraagd of er bij het komende kerkmuziekexamen in de Hoflaankerk óók gemeenteleden zouden willen helpen als zanger. Voor de student en de examinatoren is het juist uitdagender en boeiender wanneer zij zo’n spontaan koor op de juiste wijze kunnen laten zingen.

Op 24 juni is er dit jaar één examen waar uw hulp bij wordt gevraagd. Dit examen begint om 16.00 uur met het onderdeel liturgiek. Om 16.30 uur is het onderdeel kerkelijk orgelspel, dat duurt tot 17.00 uur. Het zou heel fijn zijn als er om 16.30 uur gemeenteleden bij zijn om te figureren als kerkelijke gemeente die door de organist wordt begeleid.

De examens vinden plaats in de Hoflaankerk. Het is heel mooi om deze jonge musici een beter examen mee te kunnen geven. Als u de gelegenheid hebt, kom en zing mee!

ds Ilse Hogeweg