15 februari 2024 | 20:00 22:00

Na de gemeenteavond in november en de bijeenkomst van de klankbordgroep in december vierden wij Kerst. Ook de werkgroep herinrichting maakte even pas op de plaats, maar daarna pakte zij de draad weer op. Of beter gezegd, pakte zij alle draden weer op die tot nu toe gesponnen zijn: we maken plannen voor een gebouw dat primair kerk is, maar wel open, toegankelijk en gastvrij. Met duidelijke entrees en routes en goede faciliteiten. Duurzaam en multifunctioneel.

Mede dankzij de input van de klankbordgroep wordt op dit moment door architectenbureau Open Kaart de laatste hand gelegd aan een voorlopig ontwerp waarin al die lijnen samenkomen. Daar zijn nog allerlei variaties op te bedenken, maar het ontwerp is ver genoeg gevorderd om het te kunnen presenteren. Dat zal gebeuren op de gemeenteavond van 15 februari. Architect Wessel Jonker neemt ons mee in het ontwerpproces en licht de keuzes toe die gemaakt zijn. We zijn erg benieuwd naar reacties vanuit de wijkgemeenten, dus we hopen op een mooie opkomst!

Werkgroep herinrichting Hoflaankerk