20 maart 2024 | 14:30 16:00
Hoflaankerk

Bijbelkring: Paulus als pastor

Paulus maakte lange reizen langs vele verschillende gemeenschappen die in navolging van Jezus wilden leven. Tijdens deze reizen maakte hij veel mee. Elke gemeenschap is weer anders, en voor elke gemeenschap had hij een eigen opdracht. Ga mee op reis langs deze plaatsen. En we vragen ons af: wat is dan de opdracht die Paulus deze gemeenschap gaf? Hoe kijken we aan tegen Paulus als pastor van deze beginnende kerkgemeenschappen – misschien kunnen we ze beter pioniersplekken noemen? Bij drie plaatsen staan we stil: Filippi, Tessaloniki en Korinthe.

20 maart Paulus als pastor: Korinthe

Alsof we in Rotterdam aankomen in het oude Griekenland: Korinthe was een grote havenstad, met herkenbare dynamiek van vele mensen uit vele streken, met al hun verschillen in cultuur en overtuigingen, levendige handel en contacten. Wat maakte Paulus er mee? Wat is er nu nog te zien? Wat schreef hij aan die eerste christelijke gemeenschap in de havenstad – in elk geval zijn beroemde woedende woorden over de liefde: ‘als ik de liefde niet had’ (I Korintiërs 13) 

Donderdagmidag 14.30-16 uur

Als u vervoer nodig heeft, laat het weten aan ds Ilse Hogeweg