25 januari 2024 | 14:30 16:00
Hoflaankerk

Bijbelkring: Paulus als pastor

Paulus maakte lange reizen langs vele verschillende gemeenschappen die in navolging van Jezus wilden leven. Tijdens deze reizen maakte hij veel mee. Elke gemeenschap is weer anders, en voor elke gemeenschap had hij een eigen opdracht. Ga mee op reis langs deze plaatsen. En we vragen ons af: wat is dan de opdracht die Paulus deze gemeenschap gaf? Hoe kijken we aan tegen Paulus als pastor van deze beginnende kerkgemeenschappen – misschien kunnen we ze beter pioniersplekken noemen? Bij drie plaatsen staan we stil: Filippi, Tessaloniki en Korinthe.

25 januari Paulus als pastor: Filippi

We lezen in Handelingen over Paulus’ reis naar Filippi en wat hij daar meemaakte . We kijken naar afbeeldingen van wat er van Filippi over is. We lezen gedeelten uit de brief aan de Filippenzen. De brief verandert plotseling van toon.

Donderdagmidag 14.30-16 uur

Als u vervoer nodig heeft, laat het weten aan ds Ilse Hogeweg