30 maart 2023 | 9:30 12:00
Oosterkapel

Lieve mensen,

We zijn blij u allen weer te kunnen uitnodigen voor de Prinsenlandkring.

Allereerst hopen we elkaar te ontmoeten op donderdag 2 maart a.s., dan wil Marianne Bogaard, als vervolg op wat ze heeft verteld over Suriname, ons nu meer vertellen over het slavernijverleden van de stad Rotterdam.

De volgende keer is al op donderdag 30 maart a.s., dit omdat de eerste donderdag in april minder geschikt is (Witte Donderdag). Laurens de Visser hoopt dan een presentatie te houden over het onderwerp “resonantie”, in het dagelijks leven en in de muziek. En, als van ouds, inloop vanaf 9.30u.

We zien uit naar boeiende verhalen en goede gesprekken met elkaar!

Van harte welkom, en met hartelijke groet,

Hennie van der Linden, Jeanine Wisse