07 maart 2024 | 10:00 11:30
Oosterkapel

Graag nodigen we u uit voor de Prinsenlandkring volgende week, namelijk op donderdag 7 maart 2024 in de Oosterkapel.

Op donderdag 1 februari jl. hebben we veel opgestoken van onze gastspreker At Polhuis, als lid van de Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s-Gravenland. Heel diverse onderwerpen komen aan de orde: veiligheid, een proefproject in de wijk voor het stallen van bijv. deelscooters en de plaatsbepaling van zg. “nietjes” voor fietsen. Aan de ene kant worden wensen van burgers kenbaar gemaakt aan de gemeente Rotterdam, aan de andere kant worden ook gemeentelijke projecten aangekondigd. Op jaarbasis wordt de voortgang ervan geëvalueerd met de gemeente. Elke maand is er ook een openbare bijeenkomst van de Wijkraad.  Geregeld overleg dus en werk waarvoor veel aandacht en geduld van pas komt.

Komende week is Joachim Keppel onze gastspreker. In 2022 maakte hij een reis naar India, die uit twee delen bestond. Deze keer praat hij – met vertoon van beelden – over zijn verblijf in een ‘ashram’. Dit is een soort klooster waar hij een ‘panchakarma’ (=reinigingskuur) onderging. Het zal zeker interessant zijn te horen hoe e.e.a. toegaat in deze cultuur. Joachim vertelt graag over zijn belevenissen en ontmoetingen.

Zoals altijd is er vanaf 9.30 uur koffie en thee, met dank aan Cobi.

U bent van harte welkom!

Met warme groet,

Hennie, Laurens en Elsa