31 oktober 2023 | 20:00 22:00

De groep rondom 50 bestaat uit meer dan tien mensen die maandelijks delen wat hen bezighoudt. Eén van de leden bereidt de avond voor. Dat kan bijvoorbeeld over een boek zijn dat je aan het lezen bent, een onderwerp dat je bezig houdt, een interessante gedachte uit jouw werkveld. De ervaring leert dat we daardoor in gesprek komen over zingeving en geloof in deze fase van je leven.

De groep komt op wisselende avonden bij elkaar. De eerstvolgende keer is op dinsdag 31 oktober bij Aart en Irene, Kralingseweg 285a. Meer info bij ds Marianne Bogaard via WhatsApp:  0683532189