24 augustus 2023 | 19:30 22:00
Hoflaankerk

Speelfilm over Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen was componiste, arts, politicologe, theologe, schrijfster en dichteres. Ze was ook abdis van een nonnenklooster en mystica. Hildegard kreeg visioenen die ze deelde met de wereld. Een vrome én moderne vrouw in de Middeleeuwen.

De regisseuse Margaretha von Trotta maakte in 2009 een indrukwekkende speelfilm over haar leven. We volgen haar als ze als achtjarig meisje naar het klooster wordt gebracht. Daar ontwikkelt ze zich tot een vrouw die zelfbewust leiding geeft, ondanks haar kwetsbare gezondheid. Ze verrijkt het kloosterleven met haar muziek en wijsheid. En ze gaat de strijd aan waar nodig, ondanks haar gehoorzaamheidsgelofte.

ds Marianne Bogaard