04 januari 2024 | 10:00 11:30
Oosterkapel

Lieve mensen,

Op donderdag 7 december jl. hebben we genoten van een bijzondere diaserie met aquarellen van J. Pander over de geboorte van Jezus, aangereikt door Ria Overdijk. Daarnaast was het fijn om samen veel bijpassende Kerstliederen te zingen.

Als jullie dit lezen is het waarschijnlijk nog 2023, maar het gaat om een bijeenkomst in 2024 en wel van de Prinsenlandkring in de Oosterkapel. De eerstkomende samenkomst vindt namelijk plaats op donderdagmorgen 4 januari 2024 vanaf 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur).

Voor die morgen hebben we geen speciaal programma, met dien verstande dat we – gelet op de datum – met ons allen stil willen staan bij het jaar dat achter ons ligt en ook weer samen vooruit willen kijken naar het nieuwe jaar (onzes Heren!) 2024.

We zullen herinneringen ophalen, verhalen delen maar ook elkaar bemoedigen met het oog op het nieuwe jaar!

Natuurlijk zullen er oliebollen zijn, daar zorgt Hennie voor en de verzorging is weer in de vertrouwde handen van Cobi. Is dat geen mooi vooruitzicht direct na de jaarwisseling! U bent van harte welkom!

Voor nu wensen wij alle bezoekers van de Prinsenlandkring een mooi uiteinde en een dito begin. Elkaar het beste – veel heil en zegen – wensen, dát doen we op donderdag 4 januari in de Oosterkapel.

Met warme groet,
Hennie, Elsa en Laurens