26 januari 2023 | 14:30
Hoflaankerk

De Vlaamse schrijver David van Reybrouck schrikt niet terug voor een stellige titel. Vrede kun je leren! Dit boekje schreef hij in 2017 samen met Thomas d’Ansembourg, die specialist is in ‘geweldloze communicatie’. Is vrede te leren? Wat is er nodig voor vrede? Wat kunnen wij doen? Deze vragen hebben we overwogen op startzondag en in de huiskamergesprekken. Deze bezinning is daar een voortzetting van! Donderdag 26 januari om 14.30 uur komen we samen in de Hoflaankerk, voor inleiding en bespreking van dit boek en de vragen die het oproept. Het boekje is te leen (of antiquarisch verkrijgbaar). Als u vervoer nodig heeft: neem contact op met ds Ilse Hogeweg (ook gespreksleider). Weet u van harte welkom.