03 maart 2023 | 19:00 20:00
Evangelische Broedergemeente

Op Wereldgebedsdag, dit jaar op 3 maart, wordt er gedurende de hele dag ergens in de wereld gebeden, 24 uur lang.

Op diverse plaatsen in Nederland wordt dit jaar deze Wereldgebedsdag gevierd. Ook dit jaar vieren wij Wereldgebedsdag, samen met onze zusters en broeders van de Evangelische Broedergemeente aan de Avenue Concordia 111.

Aanvang viering 19.00 uur.

De liturgie dit jaar komt uit Taiwan, kosten € 1,00.

RELIGIE in Taiwan

Met de grondwet die de fundamentele mensenrechten op vrijheid van godsdienst beschermt, staat de diversiteit in religie in Taiwan op de tweede plaats in de wereld. Naast de populaire volksreligies, beoefenen de Taiwanezen ook verschillende religies. Hoewel religieus gediversifieerd, bestaan ​​alle religies naast elkaar in harmonie met zeer weinig conflicten. Een gemeenschappelijk significant kenmerk van verschillende religieuze groepen in Taiwan is hun deelname aan het algemeen welzijn, zoals het helpen van de armen, rampenbestrijding, het oprichten van sociale welzijnsinstellingen en het bouwen van scholen.

BEVOLKING in Taiwan

De oorspronkelijke bewoners van Taiwan zijn verschillende Austronesische stammen. Deze Aboriginals zijn niet verwant aan de Chinezen, maar het meest aan de bevolking van de Filipijnen en andere eilanden in die buurt. De eerste buitenlandse claim op het territorium was die van de Nederlanders. Zo’n 30 jaar stond het land onder Nederlands bestuur vanuit het nog immer bestaande Fort Zeelandia in de stad Aanping

In 2012 telde het land 23,2 miljoen inwoners, bijna gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Bijna driekwart van de bevolking woont in grote steden met meer dan 150.000 inwoners. Het land vergrijst en de basis van de bevolkingspiramide is in deze drie decennia versmald.

Het aantal inwoners tussen 0 en 14 jaar is gehalveerd tot 14,6% van het totaal terwijl het aandeel van 65 jaar en ouder is verdubbeld tot 11,2%. In 2020 is de bevolking van het land voor het eerst gedaald. Het land is dichtbevolkt met 644 personen/km², de gemiddelde levensverwachting is 76 jaar.

Naast veel regionale talen en dialecten, beheerst vrijwel iedereen op Taiwan het Mandarijn, hoewel een meerderheid Taiwanees als moedertaal spreekt.