Mijn mooiste lied
19 september 2021

De Liedkeuze van Philippina en Pepijn

In de dienst van hun belijdenis zongen we twee liederen, die zij hadden gekozen.

Het zijn: Lied 288: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ en Lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Pepijn koos voor Welkom. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk het is, dat je ergens welkom bent. Vooral merkt hij dat in onze kerkelijke gemeente. Hij vindt het zo welkom, dat familieleden die dienst mochten bijwonen. Maar met name waardeert hij het, dat LHBTI-ers welkom zijn en dat uit Pniël, hoe oud of gebrekkig ook, bewoners worden verwelkomd in onze diensten.

In het lied is de zin “God, ik vraag U in onze kring”, heel belangrijk voor hem. Gods welkom beantwoordt hij met zijn belijdenis, omdat hij gelooft dat hij welkom is bij God. Zo zal hij met vallen en opstaan een waardevol gemeentelid zijn.

Philippina ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zij stemt van harte in met het gehele gezang. De tekst sluit aan bij haar geloofsbelijdenis, uitgesproken in de dienst. “Wat er ook gebeurt: God is altijd bij me”.

Eén regel houdt ze in gedachten: ‘durf geloven, ook wanneer mijn oog niet ziet’.

Ze beseft, dat er situaties kunnen ontstaan, dat dat laatste ook haar overkomt. Dan kan de herinnering aan de mooie belijdenisdienst een grote schat blijken te zijn.

Ds Marianne Bogaard vertelt hoe bijzonder deze ‘belijdeniscatechisatie’ voor hen drieën is geweest. Op de zomer na, waren alle gesprekken ‘digitaal’. Het maandenlange wachten op de dag van hun belijdenis stelde hoge eisen aan ieders geduld. Dankzij hun inzet en goede gesprekken, ook met andere tieners, hielden ze het vol. Ze waren allen dankbaar dat de techniek dit ook allemaal mogelijk maakte. Blij met de openheid in dit gesprek over hun geloofslied gingen we weer de wereld in!

Gijs Roodhorst