Kerkenraad

Jeannette Schravesande

Jeannette Schravesande

Scriba Kerkenraad

Jeannette Schravesande is scriba (secretaris) van de kerkenraad

We hebben uitdagende jaren achter ons en vóór ons

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De leden van de kerkenraad zijn ouderling, pastoraal-ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken.  Ze vergaderen in onze wijkgemeente 8 x per jaar. De kerkenraad houdt de vinger aan de pols bij de taakgroepen en bij alle activiteiten in de gemeente. De kerkenraad probeert beleid voor de komende jaren te formuleren.

In de coronatijd was het vooral het moderamen – het dagelijks bestuur van de kerkenraad – dat snel moest reageren op de steeds wisselende omstandigheden. Vele extra vergaderingen zijn belegd om de problemen van de totale of gedeeltelijke lockdowns het hoofd te bieden. We mochten niet meer samenkomen, we mochten niet meer zingen; hoe houd je de gemeente bij elkaar? Het was een heel uitdagende tijd.

Contactgegevens
Jeannette Schravesande
mail: scriba@protestantskralingen.nl
postbus 4326, 3006 AH R’dam