Jong ontmoet Oud
13 november 2021

Onder de titel ‘Jong ontmoet Oud” brachten onze tieners zaterdag 9 oktober een bezoek aan oudere gemeenteleden voor een mini-interview.

Na een broodje döner of een Turkse pizza op de zolder van de Hoflaankerk gingen de tieners op pad:
Coen en Victor spraken met Janny Korpershoek • Romy en Maurits gingen op bezoek bij Gijs en Gré Roodhorst • Quinten en Floris hadden een afspraak met Laurens en Marjan de Visser • Ghyslanne en Margriet waren bij Nico van Veen • Luigi en Ruben gingen langs bij Lutina Luth • Aimelieke en Floortje zagen Rini Torn
De tieners hadden een aantal vragen meegekregen: Wat maakt voor jou het geloof belangrijk? Mensen zien dat ik een christen ben, omdat …
Uitdagende vragen die veel reacties opriepen en tot de nodige gespreksstof leidden. Na de bezoeken kwamen de tweetallen terug naar de zolder en werd enthousiast verteld over de gesprekken die hadden plaatsgevonden.
Deze gesprekken vormden de basis voor de jongerendienst van 31 oktober.
Allemaal hebben we genoten van een geweldige avond. De ontmoetingen tussen verschillende generaties maar ook tussen de tieners onderling waren hartverwarmend!
Anieke, Erik-Jan, Marianne en Martin