Diaconie

Leonard de Vos

Leonard de Vos

secretaris diaconie

Leonard de Vos is secretaris van de diaconie

Ook binnen de grenzen van onze wijk is veel meer armoede dan ik vroeger ooit had gedacht

Van de diaconie wordt gevraagd om mensen te helpen als ze hulp nodig hebben. Om op een concrete manier Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken door de handen van Zijn (of Haar) mensen. En dat blijft niet beperkt tot een lijst van goede doelen waar de diaconie van Protestants Kralingen geld aan geeft. We zien dat de laatste jaren steeds meer de armoede in onze mooie en diverse stad Rotterdam een centraal thema in het werk van de diakenen is geworden. Voorheen concentreerde dat werk zich rond het uitgiftepunt van de Voedselbank in de Hoflaankerk. Nu de Voedselbank is verhuisd naar een supermarkt(je) in Crooswijk blijven we daar bij betrokken, maar ook proberen we samenwerking te zoeken met andere organisaties in Kralingen die hulp verlenen aan mensen die in de problemen zijn gekomen. We doen moeite om op gezette tijden iets extra’s te doen voor kinderen die in armoede leven. En soms, als de situatie nijpend is, bieden we ook individuele financiële hulp.

Dat is ons diaconale werk als vertegenwoordigers van een gemeente die bij allerlei gelegenheden gul geeft.

Contactgegevens
Leonard de Vos
e-mail: diaconie@protestantskralingen.nl
tel. 06 242 181 84

Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam

Rekeningnummer van de Diaconie protestantse gemeente Kralingen:
NL33 RABO 0373 7130 10