Taakgroep Jeugd & Jongeren

Martin de Lange

Martin de Lange

jeugdouderling

Martin de Lange is jeugdouderling

We willen alle leeftijdsgroepen bereiken

Kindernevendienst
De kindernevendienst loopt parallel aan elke kerkdienst en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wekelijks staat enthousiaste leiding, veelal zelf ook ouders,  klaar om kinderen op een speelse wijze een plek te geven in de kerk en hen vertrouwd te maken met de bijbel, het geloof en het christendom. De kinderen beginnen en eindigen met het gezin in de dienst, maar volgen tussendoor hun eigen programma in een aparte ruimte. Hier staat meestal één onderwerp centraal. Er wordt een verhaal gelezen, een tekening of knutselwerk gemaakt, een scene nagespeeld, een lied gezongen, een spel gespeeld of op een andere manier geprobeerd het onderwerp begrijpelijk en interessant te maken voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen plezier met elkaar hebben en tegelijkertijd iets leren van het onderwerp dat aan de orde is. Via het Youtubekanaal van Protestants Kralingen kunnen ze het verhaal van de week ook thuis luisteren.

Jeugdactiviteiten
Naast de reguliere zondagdiensten bieden wij nog bijzondere activiteiten. Zo is er een jaarlijkse startzondag in september en een overstapdienst in juli met spelletjes, muziek en eten etc. Drie maal per jaar is er een kinderdienst in de kerk, voor en door kinderen. Ook is er een kindermaaltijd van de Heer. De perioden rond Pasen en Kerst worden extra feestelijk aangekleed, met het maken van een palmpasenstok, paasproject, adventsproject en het maken van een adventskaars.

Crèche
Voor de kinderen van 0-4 jaar is er wekelijks tijdens de kerkdienst opvang door een gemeentelid. Vaak zijn dit zelf ook (groot)ouders of de oudere tieners. Er is speelgoed en een box aanwezig. Op deze wijze stellen we ouders in staat om de kerkdienst bij te kunnen wonen. Het is gebruikelijk dat tijdens de collecte ook de allerkleinsten naar de kerk teruggebracht worden. Er wordt dan nog een afsluitend lied gezongen. Op die manier krijgen ze de zegen en iets van de sfeer mee.

Catechese
Gesprekken met tieners over de kerk, bijbel en geloof. Dit gebeurt in de bijeenkomsten voor basiscatechese (10-13 jaar) en in een andere groep voor de leeftijd daarboven. Een van de dominees leidt deze bijeenkomsten. De basiscatechese vind om de week plaats. Behalve gesprekken zijn er ook leuke opdrachten zoals bijv. een speurtocht door de kerk of een bijbelquiz.

Voor de leeftijdsgroep 14+ is er meestal een aantal bijeenkomsten rond een thema. Ze kunnen dan ook zelf thema’s aandragen. Omdat sport en huiswerk meer tijd vragen zijn er voor deze leeftijdsgroep minder bijeenkomsten.

Indien er jongeren zijn die belijdenis willen doen worden er extra losse bijeenkomsten gepland voor deze jongeren.

Tienerdiensten
Eens per maand vind er na de reguliere kerkdienst een tienerdienst plaats. Dit wordt geleid door vaste gemeenteleden, meestal zelf ook ouders. Zij praten met elkaar over de bijbel en het geloof in verbinding met de actualiteiten. Dit vind plaats op de zolder van Hoflaankerk die speciaal voor jongeren is ingericht. Daarnaast ondernemen ze vaak ook activiteiten zoals bijv. het langsbrengen van een attentie bij ouderen, koken voor Havenzicht, het verzorgen van de Adventsmaaltijd enz. Twee keer per jaar is er een reguliere kerkdienst die voor en door tieners is. Onderling hebben ze contact met elkaar via een gezamenlijke appgroep.

Contactgegevens
Martin de Lange
jeugd@protestantskralingen.nl