Pastoralia februari 2022

door | feb 8, 2022 | Pastoralia

In onze kerkgemeenschap proberen we het: elkaar en ieder mens op ons levenspad aandacht te geven, grote woorden waar te maken. Respect en ruimte, betrokkenheid en warmte. Maar wat in de ene situatie goed is, kan in een andere situatie verkeerd uitwerken. Wat voor de ene persoon heilzaam is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Ds Piet Schelling houdt ons bij de les van aandacht voor elkaar. Hoe belangrijk is het om jezelf altijd af te blijven vragen: doe ik in deze situatie voor deze persoon het juiste? Onze omgang met elkaar wordt krachtiger en aandachtiger als wij ons deze vragen durven blijven stellen.

Aandacht voor elkaar

Kunnen wij bieden:
aandacht zonder betutteling
respect en vrijheid zonder vrijblijvendheid
ruimte zonder anonimiteit
leiderschap zonder misplaatste machtsposities
openheid zonder grenzeloosheid
geborgenheid zonder inkapseling
betrokkenheid zonder opdringerigheid
warmte zonder verstikking?

(Piet Schelling)

Medeleven

Corrie van Luijk van de Jacques Dutilhweg is verhuisd naar het Jacobs Gasthuis in Schiedam, vlakbij haar dochter. We wensen haar daar een goede balans tussen zorg en zelfstandigheid.
Jan Brackmann heeft een licht herseninfarct doorgemaakt. Hij verblijft nu in zorghotel ­De Meander (Boslaan 1, 2912 PA Nieuwerkerk aan den IJssel). Wij wensen hem alle kracht en sterkte.
Cor Monster heeft na een val zijn heup gebroken. De eerste heupoperatie bracht niet het gewenste herstel, en hij heeft kort daarna een tweede heupoperatie gekregen. Kortgeleden had hij al eerdere ingrepen ondergaan; zo is er veel van hem gevraagd op zijn hoge leeftijd. Cor Monster revalideert nu in Pniël, en wij wensen hem een voorspoedig herstel.
Yvonne de Jong brak haar schouder bij een val, en zij heeft daar een operatie voor ondergaan. Haar wacht een tijd van revalidatie. Wij wensen haar daartoe heel veel sterkte.
Met Ria Overdijk gaat het gelukkig beter, eind januari is zij tot haar vreugde en die van Jack weer thuis gekomen.
Deborah Meindersma heeft een ingrijpende operatie ondergaan aan haar rug vanwege scoliose. Lang duurde het wachten daarop door uitgestelde zorg; kort na de operatie waren er zorgen, maar inmiddels is het herstel begonnen en mocht Deborah naar huis. Ze heeft lange en intensieve revalidatie nodig. We wensen haar en haar ouders Patricia Meindersma en George Ouko heel veel sterkte.
Kees van Linschoten uit Kralingseveer is in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn verzwakte situatie. We hopen van harte dat er goede en snelle behandeling kan zijn.

In memoriam Piets Vogel-den Breejen

Vrijdag 21 januari is Piets – Pietje – Vogel-den Breejen overleden, in de leeftijd van 88 jaar. Piets is overleden in haar eigen huis, Honingerdijk 255, in aanwezigheid van haar kinderen. Zij is gegaan in rust vertrouwen, na een voortdurende toename van kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
Piets Vogel was decennialang verbonden met onze kerkgemeenschap. Het gezin Vogel kwam eerst altijd naar de gereformeerde kerk in de Avenue Concordia. Later kwamen zij naar Pro Rege. Het overlijden van haar man Bas op betrekkelijk jonge leeftijd viel Piets zeer zwaar. Het lukte haar om haar levensweg te vervolgen en weer plezier en zin te vinden. Goede vrienden, ook binnen de kerk, hielpen daarbij. Zij was een enthousiast lid van de boekenclub en las ook graag boeken over theologie. De boeken van Harry Kuitert en die van Klaas Hendrikse, met alle levendige gesprekken die deze opriepen. Piets heeft zich ingezet in onze kerkgemeenschap als diaken. Zij was actief in de Doe Mee-groep, en was lid van de eetgroep. Velen kennen haar als een warme persoonlijkheid met oprechte belangstelling voor wie ze ontmoette. Piets was niet bang om grote vragen over God te stellen en te bespreken. Tegelijk was zij er van overtuigd dat God op haar wachtte na haar leven. ‘Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven’, Prediker 12:7, was een tekst die haar kracht gaf.
Vrijdag 28 januari is er op informele wijze afscheid genomen van haar. Wij bidden voor haar kinderen en kleinkinderen en ieder, die van haar gehouden heeft, om de troost van de Eeuwige.

Geboren

Pieter Christiaan van Zwienen

Op 28 december is geboren Pieter Christiaan van Zwienen. Pieter is de zoon van Chris en Thanh van Zwienen-Pham, en broertje van Floris en Lily. Alles is goed met zoon en moeder gelukkig. Wij feliciteren Chris, Than, Floris en Lily van harte met nog meer leven en liefde in hun gezin!

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Lied 992

Een hartelijke groet van uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Bloemen januari

Zondag 2 januari gingen de bloemen naar mw W. van Yperen-Verhoeve Weteringstraat 225 (Nieuwe Plantage). Zij werd 95 jaar.
De week daarna kreeg mw Ank Blijleven de bloemen uit de kerkdienst. Zij woont in De Hofstee – K111E, President Rooseveltweg 22. Zij kreeg de bloemen ter bemoediging omdat zij moet herstellen van een gebroken heupbeen.
René, Qian en Jan Segers hebben al meer dan 2 jaar Qians ouders uit China niet kunnen zien. Dat is een verdrietige zaak, daarom gingen op 16 januari de bloemen naar de Leendert Butterstraat 4.
Op 23 januari gingen de bloemen naar Eelco Stapelkamp (en ook naar Edith, Joëlle en Leonie natuurlijk). Als groet en bemoediging. Hij heeft onze groet beantwoord met een berichtje.
Op 30 januari zijn de bloemen bestemd voor Roel en Astrid de Snoo-Lodder, ’s-Gravenweg 505. Zij zijn 40 jaar getrouwd.

Bericht van familie Stapelkamp

De afgelopen maanden zijn heftig geweest.
Na 3 hersenoperaties is gelukkig het herstel ingezet waar we enorm dankbaar voor zijn.
Ik ben nu bezig met een revalidatietraject in Rijndam-IJsselland.
Alhoewel de toekomst nog onzeker is, genieten we weer van de momenten samen. Samen met Edith, met Joëlle en Leonie, onze familie, vrienden, buren en zeker – ook al is het online – onze kerkgemeenschap.
Het blijft hartverwarmend te ondervinden hoezeer er met ons vanuit de kerk wordt meegeleefd. Dit is voor ons nog steeds zo bijzonder en dit geeft ons zoveel steun!
Ook mochten wij zondag 23 januari het prachtige boeket tulpen ter bemoediging uit de kerk ontvangen.
We koesteren onze zegeningen.
Veel dank!

Eelco, Edith, Joëlle en Leonie Stapelkamp