Blijf niet staren

Blijf niet staren op wat vroeger was; sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?

Dit zo korte, prachtige lied van Huub Oosterhuis draagt een grote gelovige wijsheid in zich. Wij vieren in de komst van het kind van Bethlehem een nieuw begin, een nieuwe toekomst. Maar in ons dagelijks leven is alles hetzelfde. Is alles oud en er lijkt niets nieuw. Dit lied vraagt ons om uit te kijken naar het nieuwe, dat God begonnen is. Het lied vraagt ons om al zingend te vertrouwen dat dat zo is. Ook in onze moeizame, onoverzichtelijke coronatijd werkt de Eeuwige. Hoe goed en hoe belangrijk is het, om onze ogen open te houden voor het nieuwe, dat God ons geeft. Juist in wat ons bezwaart, in wat ons verdriet doet, werkt God. Het is aan ons, om dat nieuwe op het spoor te komen.

Meeleven

Cor Monster, Hoflaan 34, is niet lang na zijn vorige operatie thuis gevallen en brak daarbij zijn heup. Na de noodzakelijke operatie revalideert hij nu in Pniël. Dora Eikelboom is na revalidatie in het zorghotel weer thuis, Dillenburglaan 2. Ze kreeg de bloemen uit de kerkdienst van 12 december. Riet Smit-Koornneef, Kortekade 111B, heeft een operatie ondergaan en herstelt verder thuis. Zij kreeg de bloemen uit de Kerstviering. Ria Overdijk is op 24 december geopereerd nadat zij na een val in november niet meer kon staan. We brachten haar de bloemen uit de kerkdienst van zondag 26 december, en we hopen dat zij na revalidatie in de zorgboerderij van Avanze, ’s-Gravenweg 355, Capelle aan den IJssel, weer mobieler is. Ook Corrie van Luijk kon gelukkig weer naar haar eigen huis, Jacques Dutilhweg 607. Lenie Kosten, Jacques Dutilhweg 701, is aan haar oog geopereerd. Het is nog even afwachten of dat echt verbetering brengt. Ank Blijleven, die in december verhuisde naar de Hofstee, President Rooseveltweg 22, k.111e, is daar helaas gevallen en brak haar heup. Ook zij werd 24 december geopereerd en is inmiddels terug in haar eigen kamer. Op dezelfde dag kreeg Wim van der Gaag, Kralingseweg 258, goede berichten. De medicatie met tabletten is aangeslagen en hij is erg vooruitgegaan. Eelco Stapelkamp, die opnieuw moest worden geopereerd, heeft de Kerstdagen thuis doorgebracht. En kort voor de jaarwisseling mocht hij definitief naar huis. Hem wacht nog wel een lang traject van intensieve revalidatie, maar dit was onverwacht goed nieuws! Alle vele herstellenden wensen we veel sterkte in alle moeite en ongemak, veel goede moed en geduld.

Bloemen december

In het voorgaande is nog niet genoemd dat op 5 december de bloemen uit de kerkdienst naar dhr en mw F. de Jong-Maurik gingen, Giraffestraat 10. Zij waren 6 december 60 jaar getrouwd. En Mw J.C. de Villeneuve-Smit werd 99 jaar en kreeg de bloemen uit de dienst van 19 december. Zij woont aan de ’s-Gravenwetering 66. De bloemen zijn een bemoediging voor herstel.

In Memoriam Anne Spaanstra

Zaterdagmorgen 27 november is Anne Rinze Spaanstra op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Halverwege november kreeg hij een pacemaker. Dat stemde hoopvol. Nu kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Anne is in Leeuwarden geboren en was al op 4-jarige leeftijd wees, nadat zijn vader en moeder aan ziektes overleden. Anne heeft niet bij de pakken neergezeten en is op 18-jarige leeftijd naar Rotterdam vertrokken om er te leren en te werken. Daar leerde hij ook zijn vrouw Wil kennen. Ze trouwden jong en kregen 2 zonen. Anne was een harde werker, een betrokken en zorgzame echtgenoot, vader en opa en woonde een dertigtal jaren in Hendrik Ido Ambacht/Ridderkerk. In 2017 verhuisde hij van Hendrik Ido Ambacht naar het Termaathuis aan de ’s-Gravenwetering. Alleen, want zijn vrouw Wil was in 2016 overleden. Het leven had iets van zijn glans verloren. Hij vond het fijn om in Kralingen naar kerk te gaan, te luisteren naar de verkondiging en zingen deed hij naar hartenlust. Aan de huiskamerbijeenkomsten in het Termaathuis nam hij graag deel. In vorige gemeentes is Anne actief geweest in het kerkenwerk. Nu wilde hij gewoon intens meeleven en zijn geloof beleven. De pastorale contacten waardeerde hij zeer. Door de beperkingen van de coronamaatregelen kon hij niet meer naar de kerk. Gelukkig bleven de zondagse bezoeken aan en van zijn beide zonen en hun kleinkinderen. Met dierbare herinneringen mogen zij en wij verder, erop vertrouwend dat het Licht van God met Anne is meegegaan en met ons mee blijft gaan. (Annie van Hoof)

In Memoriam Nelly van den Bos-Hijdra

Op 1 december is overleden Nelly van den Bos- Hijdra, in de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde Kornelis van Tollaan 1. Nelly Bos werd geboren in Delft, waar zij met haar man Gerard een fruit- en bloemenwinkel had. Zij kregen een zoon, die ook Gerard heet. Na hun werkzame leven kwamen zij wonen langs de ’s Gravenweg. Enige tijd woonde hun kleindochter bij hen. In 2016 overleed haar man Gerard. Een maand geleden moest Nelly Bos opgenomen worden in een revalidatiecentrum in Vlaardingen. Daar is zij uiteindelijk gevallen, brak haar heup en een operatie was niet meer mogelijk. Nelly Bos was een gelovige vrouw. Zij kwam met haar man naar de Oosterkapel. Na het sluiten van de Oosterkapel kwam ze niet meer naar de kerk, maar geloof was voor haar een kracht. Het lied dat voor haar erg belangrijk was: Grote God, wij loven U. Het afscheid van Nelly van den Bos-Hijdra heeft plaatsgevonden in crematorium Iepenhof in Delft. Wij vertrouwen met de woorden van lied 413 dat zij is opgenomen in het erbarmen van God. Wij bidden dat God haar zoon en kleindochters troost in deze tijd.

Hartelijk dank

Het was fijn om in deze tijd, waarin wij elkaar niet in de diensten konden ontmoeten, meerdere kerstgroeten uit de gemeente te mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Met een hartelijke groet van uw pastores, ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Lieve gemeenteleden,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle telefoontjes, brieven, kaarten en bloemen die wij ontvingen bij de ziekenhuisopname en na het overlijden van mijn Gijs, onze vader en opa. Al die aandacht heeft ons gesteund en zo getroost. Wij weten ons verbonden met zo velen in deze gemeente. Ook de verschillende ‘In memoriam’ stukken in de Caleidoscoop zijn voor ons heel bijzonder. Het is goed om te lezen dat Gijs voor velen zo veel betekend heeft en daardoor gemist zal worden. Het liefst zouden wij alle namen noemen, maar dan is er een heel A4-tje nodig, zoveel hebben wij gekregen en dat willen wij de redactie niet aandoen. Wij hopen dat jullie fijne Kerstdagen hebben gehad en wensen jullie alle goeds voor 2022.

Gré, Miriam en Peter, Marga en Alwin Robin en Debbie, Valérie en Sjoerd, Stéphanie en Ar­noud, Pascal en Yvenca