Pastoralia juni 2021

door | jun 6, 2021 | Pastoralia

Open Up

Het thema van het Songfestival was ‘Open Up’: een duidelijke verwijzing naar de hoop dat de samenleving steeds meer ‘open’ kan, dat er stap voor stap steeds meer mogelijk is. Wat kijken we ernaar uit dat ook de kerk steeds meer mensen kan ontvangen, dat we bij elkaar kunnen komen en zonder vrees elkaar kunnen zien, spreken en zingen. De landelijke kerk heeft een brochure samengesteld ‘Kerk na corona’, waarin allerlei overwegingen staan om zo goed mogelijk verder te gaan als kerkgemeenschap.
Elke kerkgemeenschap, ook de onze, is tegen grenzen opgelopen en grote problemen. Elke kerkgemeenschap, ook de onze, heeft ongedachte bronnen van kracht en talenten gevonden, die van grote dienst zijn geweest in de afgelopen moeilijke tijd. Het is belangrijk om zo bewust mogelijk terug- en vooruit te kijken. Laten we als gemeenschap zo goed mogelijk bij onszelf en elkaar nagaan: wat en wie hebben wij verloren? Wat hebben we mogen ontvangen in de coronatijd? Wat is van groot belang gebleken? Hoe willen wij verder, kunnen we het goede uit de coronatijd vruchtbaar maken voor de toekomst? Dit is een belangrijke bezinning voor deze tijd. Bewust leven, daar worden we te allen tijde toe opgeroepen. Zo willen we ook verder, in deze tijd van stap voor stap opengaan.

Meeleven

Jan Brackmann, Drinkwaterweg 479, is na drie weken opname in het zorghotel Maasstad wegens corona, weer thuisgekomen. Wij zijn dankbaar dat hij zo ver hersteld is en wensen hem heel veel sterkte in de komende tijd.
Willy Koedoot, Buitenbassinweg 448, werd opgehaald om naar de uitvaart te gaan van Gon Rindermann. Toen zij naar buiten stapte werd zij gegrepen, opgetild en neergesmeten door een hevige windvlaag. Zij liep daarbij verschillende verwondingen op. Van harte wensen wij haar daarin beterschap.
Janny Korpershoek is geopereerd aan haar heup. Wij wensen haar alle goeds voor revalidatie en herstel.
Arie van Herk is vanuit hospice De Regenboog toch weer thuisgekomen. Hij verlangde naar zijn eigen plek en wordt daar verder verzorgd.
Een paar dagen voor Pinksteren had Lenie Kosten, Jacques Dutilhweg 701, een beangstigende ervaring. Zij viel ’s nachts weg, waardoor het nodig was 112 te bellen. Het gevolg was dat brandweer en ambulance met sirene de straat in kwamen rijden en het huis vol was met hulpverleners. Die konden haar ter plekke helpen, maar het kost tijd om deze nare indrukken kwijt te raken, mede gezien haar blijvende pijnklachten. We leven met haar en Kees mee en wensen hen sterkte.
Wim van der Gaag, Ringvaartweg 258, kreeg meer klachten omdat vanwege de coronavaccinatie de behandeling voor zijn ziekte werd uitgesteld. Inmiddels is de behandeling gelukkig weer hervat. Wij wensen ook hem en zijn vrouw veel sterkte.

Overleden

In de week voor Pasen overleed in Kraling­se­veer Maria Johanna Helmstrijd-Salij, in de leeftijd van 95 jaar. Sinds de tijd dat zij voor de Hervormde Kerk pastoraal werkster was, heeft Corrie van Maanen contact met haar. Het was fijn dat zij een woord kon en wilde spreken op de verder besloten uitvaart.

In memoriam Iman de Vin

In het weekend dat Caleidoscoop uitkwam met een uitgebreid interview met hem, overleed vrij onverwacht Iman de Vin. Hij werd 98 jaar. Aan het eind van het artikel wordt nog verteld dat hij bij een val thuis zijn been breekt. Complicaties leidden het einde van zijn leven in, hij is op 25 april ingeslapen. Het grootste deel van dat leven speelde zich af in Kralingen. Hij werd er geboren en groeide er op. Kerkelijk gezien hoorde het grote gezin De Vin bij de Gereformeerde Gemeente. Toen Iman 16 was, overleed zijn vader door een bedrijfsongeval. Het was eind jaren dertig. Een moeilijke tijd volgde. In het interview deelde hij zijn oorlogsherinneringen.
Na de oorlog krijgt hij een relatie met Miep Klippel. Zij is Hervormd en ook hij kiest voor deze kerk. Vlak voor zijn huwelijk in 1951 legt hij zijn belijdenis af. Ze wonen kort in het Oude Noorden, maar verhuizen daarna naar Kralingen. Een zoon en dochter worden geboren, Ed en Conny. Iman is zeer actief in de Hoflaankerk. Hij is notabel, kerkvoogd, ouderling en diaken. Ook zingt hij in het Kralings Kerkkoor. In 1981 verliest hij zijn vrouw Miep. Hij verwerkt het door bezig te blijven. Via het koor komt een paar jaar later Ank Blijleven op zijn pad. Ze blijven apart wonen, maar zullen meer dan 35 jaar samen zijn. In 2010 overlijdt dochter Conny, ook een groot verdriet. Toch lukt het Iman om zijn levenskracht te behouden, betrokken en belezen. Op afstand heeft hij tot het laatst meegeleefd met onze gemeente.
De dankdienst voor zijn leven werd op 3 mei gehouden in de Hoflaankerk. Wij lazen het Paasevangelie en luisterden onder andere naar muziek uit de Matteüspassion. Ten volle is het Paaslicht nu voor Iman doorgebroken. Zijn gedachtenis zij tot zegen.

Wij gedenken Gon Rindermann

In de nacht van 28 april is Gonne Ellen Joyce Rindermann ontslapen in de leeftijd van 91 jaar. Zij heeft – buiten een aantal jaren in Zwitserland – altijd in Rotterdam gewoond. Na vele jaren Schiebroek, waar zij directrice van ‘Borgsate’ was, kwam zij in Kralingen aan de De Lairesselaan wonen. Van huis uit was zij Remonstrants en zij maakte van harte deel uit van deze geloofsgemeenschap. Vanwege haar werk is zij lid van de Gereformeerde Kerk geworden. Eenmaal hier voelde zij zich opgenomen door een warme kerkelijke gemeenschap. Zowel op zondag als door de week leefde zij trouw mee. Actief droeg zij bij aan het bezoekwerk, eerst in Doe Mee, later als contactpersoon van Protestants Kralingen. Als iemand die goed van de pen was, was zij attent in het schrijven van kaarten, die zij ook graag ontving.
De laatste jaren leverde zij steeds meer aan gezondheid in, totdat zij medio maart naar De Nieuwe Plantage moest verhuizen. Daar is zij, omringd door liefdevolle, persoonlijke zorg, overleden in vertrouwen op God, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Daarvan getuigt de tekst die haar dierbaar was en die zij kort voor haar ontslapen meegaf: ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’.
Het afscheid van Gon heeft in kleine kring plaats gevonden op dinsdag 4 mei. Vanuit de kern van haar geliefde psalm 139 overdachten we haar leven: Heer, die mij ziet, zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij.
De gedachtenis van Gon Rindermann zij tot zegen. (ds Laurens Korevaar)

Bloemen uit de eredienst

Roel de Snoo, ’s-Gravenweg 505 is na ziekenhuisopname herstellende van hartproblemen. Op 2 mei kreeg hij de bloemen.
Op dezelfde zondag ging een bos bloemen naar Marjolein Gorissen. Zij is 12,5 jaar koster-beheerder in Pro Rege.
Uit de dienst van 9 mei feliciteerden we Joop Roskamp, Merulaweg 1H met zijn verjaardag. Op 8 mei werd hij 90 jaar.
Op 9 mei werd dhr A.R. Spaanstra, ’s-Gravenwetering 226, 85 jaar. Op 13 mei kreeg hij de bloemen.
16 mei gingen de bloemen naar dhr H.P. van Beresteijn, Groene Wetering 30. Hij werd op 14 mei 95 jaar.
De bloemen op 23 mei waren voor mw Riet Ruitenberg-van Hoogevest, ’s-Gravenwetering 222. Dat was ter bemoediging voor haar eigen gezondheid en de zorgen over haar zieke zoon.
Anita Klunne-den Engelsen, Oostmaaslaan 296 kreeg als blijk van meeleven en bemoediging na het overlijden van echtgenoot Coen, de bloemen op 30 mei.

Een hartelijke groet van uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg