Pastoralia oktober

door | okt 4, 2021 | Pastoralia

U, God hebt mij opgericht

In het Liedboek 2013 zijn verschillende liederen opgenomen die de ervaringen van ziekte verwoorden en een plaats geven. Een groot verschil met het vorige Liedboek. In lied 856 horen we de ervaring terug van Svein Ellingsen. Deze Noorse kunstenaar en dichter herstelde in een berggebied van depressie. De depressie hield hem in zijn greep: ‘in die aangolvende zee – ik mijn ondergang verwachtte’ deze woorden zijn zeer herkenbaar voor ieder die angstig is, voor wie de toekomst alleen maar donker is. Toch kan Ellingsen ook over die tijd schrijven: ‘troostend ging Gij met mij mee, zelfs toen in de bangste nachten’. Zijn herstel beschrijft Ellingsen in woorden die aan Genesis 1 doen denken: de dag verdringt de nacht, het land wordt in licht gehuld, de hemel wordt vol van vogelgezang. Het lied eindigt in het vertrouwen, dat zolang de schepping zingt, ­ieder mens wordt meegedragen in dat lied. Wij zijn en blijven deel van Gods goede schepping, waarvoor de Eeuwige zorg draagt. Een indrukwekkende tekst waarin de ervaringen van ziekte, van depressie en van herstel te horen zijn. Deze ervaringen raken ieder van ons ooit in ons leven. Dit lied herinnert ons aan het lied van de schepping, dat ons allen draagt.

Meeleven

Cor Monster heeft na het verwijderen van een tumor nadere behandeling nodig. Wij wensen hem heel veel sterkte.
Trudy Vellekoop-Alblas is na een val korte tijd opgenomen geweest in een verpleeghuis in Maassluis op een opvangplek ter revalidatie, daarna is zij naar een ander verpleeghuis in Maassluis gebracht (de Tweemaster, kamer 133, Vondelpark 2, 3141CJ Maassluis), nu voor langere tijd. Zij mist haar huis en Kralingen zeer. Wij wensen haar heel veel sterkte.
Eelco Stapelkamp is met Edith dankbaar voor het goed verlopen van de operatie die hij onderging. De laatste berichten lijken enigszins geruststellend, maar verdere behandeling gaat nog besproken worden. Ook hen wensen we vanuit de gemeente heel veel sterkte. We wensen ook ieder sterkte die kampt met klachten en wacht op een behandeling of de uitslag van een onderzoek.

Bloemen

Op 6 september was het echtpaar W. van der Gaauw-Muller, Koenraad Bothstraat 84, 65 jaar getrouwd. Uit de dienst van 5 september gingen de bloemen met onze felicitatie naar hen.
Jan-Willem en Annet Bakker-Groeneveld vierden op 13 september hun 25-jarig huwelijk. Zondag 12 september ging onze gelukwens met de bloemen naar de Salomon de Braystraat 24.
Zondag 19 september kregen Laurens en Marjan de Visser-Manschot, Marie van Eijsden Vinkstraat 235, de bloemen. Gefeliciteerd met hun 55-jarige echtvereniging.
Op 26 september ontving Eelco Stapelkamp de bloemen ter bemoediging voor herstel na zijn operatie. Het zijn spannende dagen in de Joh. Meulsteestraat 21, we leven als gemeente mee.

Uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

 

U, God, hebt mij opgericht!
Lang was ik aan bed gebonden, –
lijf en ziel zijn niet gezwicht,
hebben weer hun kracht gevonden.
Nieuwe dagen vangen aan;
dankbaar kom ik voor U staan.
Liedboek 856:1