Pastoralia september

door | sep 4, 2021 | Pastoralia

Geroepen

In Oosterhout bevinden zich drie nog altijd bewoonde kloostergemeenschappen op korte afstand van elkaar: de ‘heilige driehoek’ van de Onze Lieve Vrouwe Abdij (benedictinessen), St Catharinadal (norbertinessen) en St Paulus Abdij (benedictijnen). Deze zomer vond daar de tweede grote tentoonstelling plaats ‘Hoop’, in de serie geloof - hoop - liefde. Gastvrij gaven de abdijgemeenschappen ruimte aan kunstwerken en duizenden bezoekers.
De Kloosterdreef verbindt de verschillende kloostergemeenschappen. Om van het ene deel naar het andere te komen liepen alle bezoekers over het groene beklinkerde weggetje op de foto hierboven. Terwijl je daar liep hoorde je om je heen mensen namen roepen: Ditta! Dittaaa! Pim! Pim! Het bleek een geluidskunstwerk ‘Calling’ van Job Koelewijn. Het is een situatie die iedereen zich voor kan stellen: als je ergens bent, en je ziet opeens degene met wie je samen bent (of nog erger: een kind) niet meer, dan roep je haar of zijn naam. Je zoekt de weg terug, en je blijft roepen. In dat roepen hoor je angst, en tegelijk de verbondenheid met degene die je op dat moment kwijt bent. Dat is ook weer troostrijk: er wordt naar jou verlangd, iemand hoopt je te vinden. Roepen, geroepen worden, angst, verlangen, verbondenheid: zo is er veel om over na te denken. Job Koelewijn maakte dit kunstwerk eerder in New York, op een moment dat hij zelf het gevoel had verdwaald te zijn in het leven en de weg niet meer te weten. Op de Kloosterdreef klinkt het roepen van de namen nog weer anders, als je weet dat zo vele kloosterlingen hier gehoor hebben gegeven aan hun bijzondere roeping, om een leven van gebed te leiden.
Het roepen van al die namen, soms zo indringend, vond ik indrukwekkend. Zo leven wij, op zoek naar elkaar, we hebben elkaar nodig. En tussen en door alle stemmen heen roept God ons. Waar ben je?

Meeleven

Eelco Stapelkamp onderging een eerste operatie vanwege onderzoek. Wij bidden hem, Edith, Leonie en Joëlle de zorg van de Eeuwige toe in deze moeilijke tijd.
Wim van der Gaag van de Kralingseweg heeft van zijn behandelend arts te horen gekregen dat de vorige behandeling niet meer effectief is. Hij wordt nu behandeld met tabletten. We hopen dat die hun werk goed zullen doen en wensen hem en zijn vrouw sterkte.

Bloemen juli en augustus

Op 4 juli waren de bloemen, als gelukwens, bestemd voor mevrouw M.L. Mees-Quarles van Ufford voor haar 94ste verjaardag. Maar zij had al bijzonder veel bloemen gekregen en vroeg of deze bos naar Andrien van der Wal kon gaan, die in een zorghotel verbleef na een operatie. Dit is gebeurd. Andrien is inmiddels weer thuis op de Admiraliteitskade 74 Z.
Marjan de Visser-Manschot, Marie van Eijsden-Vinkstraat 235 vierde 25 juni haar 80e verjaardag. Maar toen was ze op vakantie en ze kreeg daarom op 11 juli de felicitatiebloemen.
Voor zijn 101ste verjaardag gingen de gelukwensen van 18 juli naar dhr G. van der Waa, Boven­over 3.
Eveneens op 18 juli kreeg Hinke van Abbema, onze gastpredikant van die zondag, die net was afgestudeerd, de bloemen uit de dienst.
Kees en Lenie Kosten, Jacques Dutilhweg 701 werden voor hun beider gezondheid bemoedigd met de bloemen van 25 juli.
Op 1 augustus feliciteerden we mw Henny Hannewijk - Möhle die op 31 juli haar 97e verjaardag vierde met bloemen, die op Voorschoterlaan 84 B werden bezorgd.
André Barendregt, Avenue Concordia 70 werd op 8 augustus verrast met bloemen, die hij kreeg met een hartelijke groet van de gemeente.
Een tweede boeket ging die dag naar Arie van Dijk jr omdat hij 12,5 jaar koster is in Pro Rege.
Feest bij Anne en Nel Gercama-v.d. Polder, ’s-Gravenweg 40! Zij vierden hun 55 jarig huwelijk. Met de bloemen benadrukten we op 15 augustus onze gelukwens.
Erik-Jan en Petra Teunissen-de Wolf, Kralingseweg 391A zijn 25 jaar getrouwd. De bloemen op 22 augustus waren een verrassing, onze felicitatie ook.
Op zondag 29 augustus gingen de bloemen naar Jochem en Antoinette de Nikkels van der Veen-Hermans Essenlaan 58. Ook zij mochten hun 25-jarig huwelijk vieren. Namens de gemeente gefeliciteerd.

Met een hartelijke groet van uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

 

Overlijden van Floris Meijdam

Op zaterdag 21 augustus is onverwacht na een kort ziekbed overleden de beheerder van de begraafplaats van de Hervormde Gemeente Kralingen. Bijna 32 jaar geleden kwam hij in dienst van de begraafplaats Oud Kralingen als tuinman/grafdelver. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot voorman, opzichter en sinds 2006 als beheerder van de begraafplaats. Jarenlang is hij het gezicht geweest van de begraafplaats en het aanspreekpunt voor de begrafenisondernemers. Waarschijnlijk hebben ook heel veel gemeenteleden van onze kerk samen met hem een graf uitgezocht op de begraafplaats.
Nog in april werd hij geïnterviewd in het blad Kerkbeheer (het vakblad voor kerkrentmeesters) en zei hij, gevraagd naar zijn motivatie voor het werk: “Het is gewoon mijn passie. Ik ben in die 32 jaar nog geen dag met tegenzin naar het werk gegaan: omgaan met mensen vind ik fijn, en ik vind het gewoon leuk om door te gaan, ook na mijn 65ste verjaardag in september.”
Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij op de begraafplaats heeft kunnen doen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en allen die hem moeten missen.

Voor het college van kerkrentmeesters,
Henny de Vos-Koerselman