Reflectie van de maand

Oogsttijd

Oogsttijd

Er staat een appelboom in onze tuin. Ik kreeg hem bij mijn afscheid van de Paaskerk in Amstelveen en we plantten hem in Kralingen. Dit jaar droeg hij voor het eerst overvloedig vrucht. Tot vreugde van de vogels, die alle tijd namen om van de nog onrijpe appels te eten. Een deel viel daardoor voortijdig op de grond. Het andere deel werd door Peter begin september geplukt om dat te voorkomen. Er hangt nu, begin oktober, nog één appel aan de boom.

De geplukte appels waren nog niet uit de hand eetbaar. Gelukkig bleken ze wel heerlijk in een appel-kruimelvlaai. Die smaakt toch anders, wanneer ze gemaakt is met appels uit eigen tuin. Maar eigenlijk is het nu pas oogsttijd. Dat wist ik wel, maar onze boom maakt me daar meer van bewust. Van de juiste tijd om te oogsten. En van de onvanzelfsprekendheid dat iedere vrucht ook echt rijpt. Wie haar of zijn appels in de winkel koopt, maakt dat proces niet meer mee. Daardoor staan we er vaak niet bij stil ,dat er ook vruchten verloren gaan. 

In deze tijd van het kerkelijk jaar spreekt de oogsttijd mee. Het liedboek heeft een afdeling ‘herfst’, die overgaat in een afdeling ‘oogst’. In de herfst klinkt verstilling door. “Het jaar neigt zich tot stille groet, het rijpte een zomer lang tot zin’, luidt lied 712. Maar ook dankbaarheid om alle goede dingen. Dat is de klank van de oogst: “Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste”. Dank, als uiting van het besef, dat we de vruchten  van de aarde uit Gods hand ontvangen. Dat is geen goedkope manier van dankzeggen. Ik herinner me het gebed “O Heer wij danken U van harte, voor nooddruft en voor overvloed”, dat vanouds in mijn vaders familie gebeden werd. Ik begreep het niet, tot ik ontdekte dat de bidders vroeger arme landarbeiders waren,  die in iedere situatie Gods nabijheid zochten. Die niet alleen dankten als de oogst rijk was, maar dankten voor het leven zelf, in al zijn facetten.

De lezingen uit de Bijbel gaan in het najaar ook nogal eens over oogst. De wijngaard komt veelvuldig voor. Maar breder gezien gaat het vooral over de vraag, wat de vruchten zijn van onze handen en ons hart. Hoe gerijpt zijn wij in de liefde waar het evangelie ons in wil laten groeien? Leven wij de dankbaarheid om wat ons gegeven is, door dat op onze beurt te delen? Of plukken we enkel voor onszelf de voordelen, ook als dat betekent, dat er voor een ander niets overblijft? Jezus stelt ons deze vragen met name in gelijkenissen. Die brengen in de herfsttijd, de tijd dat de bladeren vallen, tegelijkertijd een oordeel met zich mee. Dat oordeel lijkt soms hard, maar misschien mogen we het vooral zien als een uitspraak over het belang van vrucht dragen. Zonder “de goede vruchten die groeien aan de Geest” (lied 841) wordt samenleven op aarde tot een hel.

In dankbaarheid noemen we in deze periode de namen van hen die ons ontvallen zijn. We denken aan de werken van hun handen en de vruchten van hun bestaan. Aan wat zij ons gaven door wie zij waren. Door lichtjes te ontsteken zetten we hen in het grote Licht dat door ieder seizoen heen straalt. Ook als de bladeren onherroepelijk vallen, zoals in het gedicht van Rainer Maria Rilke in de kolom hiernaast. (pagina 1194 van ons liedboek)

ds Marianne Bogaard

De bladeren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in allen.

Maar Éen is er. Hij vangt dit allen
oneindig teder in zijn handen op.

Voorgaande reflecties

Oogsttijd

Er staat een appelboom in onze tuin. Ik kreeg hem bij mijn afscheid van de Paaskerk in Amstelveen en we plantten hem in Kralingen. Dit jaar droeg hij voor het eerst overvloedig vrucht.…

Lees verder

Maand van de schepping

‘Dimitrios I, van 1972 tot 1991 oecumenisch patriarch van Constantinopel, riep in 1989 de datum van 1 september uit tot een dag van gebed voor de schepping. Het orthodoxe kerkelijk jaar begint…

Lees verder

Vrome vrouwen (deel II)

Het is een uitdaging om bij een dienst passende liederen te vinden die geschreven zijn door een vrouw. Normaal letten we er niet op wie een lied geschreven heeft. We…

Lees verder

Vrome vrouwen (deel I)

Deze zomer is het zomerthema ‘Vrome vrouwen’.…

Lees verder

Een overweging voor Keti Koti

Woonplaats van de Eeuwige Ooit stond ik…

Lees verder

Heilzame verwerking van het slavernijverleden

Zaterdag 25 maart is een aanzienlijke groep…

Lees verder

Raak me niet aan | Noli me tangere

‘Raak me niet aan’. Het is één van…

Lees verder

Begin

Elk jaar beginnen we de veertigdagentijd, de vastentijd. Het is…

Lees verder

Richting zoeken

Dit najaar was ik met Jochem in Wuppertal, vanwege de…

Lees verder

De tijd voor Kerst

Was in het verleden Sinterklaas hét feest waar winkeliers voor uitpakten, tegenwoordig begint het kerstfeest steeds meer die plek in te nemen. Het is lucratiever om cadeau’s onder de aandacht…

Lees verder

Gele Kabbes

“Dit is een Gele Kabbes”, zegt gids Klydel. We staan stil bij een grote woudreus in de jungle van Suriname. “Wie wil kan binnen kijken”, vervolgt hij, en…

Lees verder

Wat de toekomst brengen moge … – 10 jaar later

Tien jaar geleden kwam Caleidoscoop met een themanummer “Wat de toekomst brengen moge ” over de toekomst van de kerk. De redactie had verschillende gemeenteleden gevraagd hun gedachten te verwoorden over Protestants Kralingen in 2020. Dat jaar, 2012, was het jaar dat de Oosterkapel zou sluiten. Er waren werkzaamheden aan de Oudedijk waardoor Pro Rege en…

Lees verder

Prijs de dag voordat het avond is

Pinksteren: we zullen opnieuw horen en vieren, hoe in alle talen werd verstaan, wat de leerlingen, de vrouwen en Maria verkondigden, die de Heilige Geest hadden ontvangen. Van de dichter en predikant Jaap Zijlstra (1933-2015) zijn twee Pinksterliederen in het Liedboek opgenomen. We staan stil bij het meest sprekende lied 690: Taal op de tong.…

Lees verder

Wereldgeschiedenis en bloeiende jasmijn

Ieder jaar in mei raken de verhalen over de verwoesting van Rotterdam door het bombardement en de brand die daarop volgde me weer. Sommigen in onze gemeente hebben het als kind meegemaakt. Anderen hebben er zelf geen herinneringen aan, maar zijn elders opgegroeid omdat hun ouders moesten vluchten. Hun verhalen maken mij ervan bewust hoe…

Lees verder

U zij de glorie

Geen Pasen zonder het lied ‘U zij de glorie’. Wat is dit een enorm geliefd lied. We hopen het komende Pasen met elkaar te kunnen zingen. Hopelijk…

Lees verder

De liefde van Christus beweegt de wereld

In de zomer van 2022 vindt de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Christenen uit ongeveer 350 kerken en meer dan 110 landen komen bij elkaar om hun hoop voor onze wereld te delen en uit te dragen. Dat gebeurt al meer dan 70 jaar, een assemblee wordt eenmaal in de zeven jaar…

Lees verder

Troost

In 2017 was Michael Ignatieff  * gevraagd om in Utrecht een lezing te geven over rechtvaardigheid en politiek in het Bijbelboek Psalmen, in een bijzondere concertreeks van alle 150 psalmen (getoonzet door verschillende componisten) door het Nederlands Kamerkoor. Toen hij daarna naar de muziek van de psalmen luisterde, onderging hij een intense ervaring. ‘De muziek was…

Lees verder

Zegenrijk

Wat wens je elkaar toe, net over de drempel van 2022? Een voorspoedig nieuwjaar klinkt minder vanzelfsprekend dan voorheen. De pandemie hangt voorlopig nog als een schaduw over ons heen, om rekening mee te houden. Met alle gevolgen die dat heeft. Voor onze bewegingsvrijheid, voor ons welzijn, voor vele sectoren in onze maatschappij. Voorspoed…

Lees verder

Welkom op de mottendeken

Vele eeuwen hebben kunstenaars hun beste talen­ten gegeven om de mooiste en ontroerendste geboortetaferelen in de kerstnacht weer te geven. Altijd was hun streven, om de liefde en het heil van God, zichtbaar in het kind Jezus over te brengen bij ons, de kijkers. Om ons uit te nodigen om naar binnen te stappen…

Lees verder

Ten paradijze geleiden u de engelen

Ik heb het altijd een ontroerende én intrigerende zin gevonden, de openingszin van het ‘In paradisum’. Dit is wat je iedereen toewenst wiens leven op aarde ophoudt. Het drukt het verlangen uit dat overleden geliefden verder gedragen worden waar wij hen moeten loslaten. In de Katholieke traditie wordt het ‘In paradisum’ tijdens de requiemmis…

Lees verder

Wat heb jij over voor de toekomst?

Patriarch Bartholomeus (van de oosters orthodoxe kerken), paus Franciscus en aartsbisschop Welby (van de Anglicaanse kerk) deden een gezamenlijke oproep om het klimaat en de toekomst van deze wereld te redden. In Glasgow wordt van 1 tot 12 november de klimaattop gehouden. Niet eerder werkten deze kerkleiders samen, niet eerder werd zo’n dringende oproep richting…

Lees verder

De grammatica van de hoop

Het is niet met elkaar te rijmen. Een priester die vermoord wordt door de man aan wie hij onderdak biedt. Het gebeurde onlangs in Frankrijk. De dader was een Rwandese asielzoeker die een tijd in de gevangenis had gezeten omdat hij brand had gesticht in de kathedraal van Nantes. Na zijn vrijlating onder voorwaarden had…

Lees verder

De kerk opnieuw uitvinden

We leven in een tijd waarin de kerk almaar minder vanzelfsprekend en almaar onbekender voor de samenleving wordt. Er zijn postcode­gebieden waarin nog maar zo weinig PKN-leden zijn, dat deze mensen aangeraden wordt lid of gastlid te worden bij een andere kerk, of met elkaar een huisgemeente te vormen. In onze stad heeft de kerk…

Lees verder

Gedeeld verleden

“Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst”, heet de werkgroep die jaarlijks in Rotterdam de herdenking voorbereidt van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Rondom de herdenking wordt in de Hoflaankerk een viering gehouden die wordt voorbereid door mensen uit kerken met veel Surinaamse of Caribische leden en uit onze Protestantse Gemeente Kralingen. In die…

Lees verder