Selecteer een pagina

Reflectie van de maand

Gele Kabbes

Gele Kabbes

“Dit is een Gele Kabbes”, zegt gids Klydel. We staan stil bij een grote woudreus in de jungle van Suriname. “Wie wil kan binnen kijken”, vervolgt hij, en verdwijnt door een mensengroot gat ín de boom. Die blijkt volledig uitgehold door termieten. Decennialang hebben zij de boom stukje bij beetje opgegeten, dit is hun domein. Als je in de uitholling staat en naar boven kijkt zie je de blauwe lucht op deze warme dag.  Ondanks dat is deze reus echter blijven staan, en leeft. Mede door zijn imposante wortels. “Kijk”, zegt Klydel: “De boom leert je een les, zoals alles in de natuur. Wat er ook gebeurt in je leven, je kunt overeind blijven”.

Met die les lopen we verder. Op weg naar de volgende boom met een boodschap. Ik moet denken aan die prachtige psalm over een boom die een en al stabiliteit is … als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet (psalm 1,3). Door de Gele Kabbes besef ik nu dat dat niet alleen met het stromende water te maken heeft, maar net zo goed met de wortels die zich daarnaar uitstrekken. Reiken die diep genoeg? Zijn ze stevig genoeg? Dan zal de boom ook vrucht kunnen dragen als de omstandigheden niet optimaal zijn.

Net als onze gids gebruikt de psalmist in de eerste psalm het beeld van een boom om de mens aan het denken te zetten over zichzelf. De mens die is als een boom die tot bloei komt, dat is de mens die niet meegaat met wie kwaad doen … maar vreugde vindt in de wet van de Eeuwige. Waarheen strek je je wortels uit? Welke keuzes maak je? Psalm 1 wijst erop dat stabiliteit te vinden is in het je verdiepen in Gods wet. Vrij vertaald: in de focus op de liefde van God en de wijze waarop je daar in deze wereld aan vast kunt houden en van uit kunt delen. Wie het tegendeel doet lijkt misschien sterk maar verzwakt zichzelf, omdat zijn wortels niet diep reiken.

Ik zie het gezicht weer voor me van oma Lien. Jarenlang heb ik haar bezocht als ik in Paramaribo was. Toen ik haar leerde kennen was ze al tegen de 90. Gaandeweg verslechterde haar gezondheid, tot ze volledig bedlegerig werd. Ze zag bijna niets meer, maar met een telefoon die naast haar bed hing hield ze contact met de buitenwereld. En ze sprak met onze lieve Heer, dankbaar voor wat er was in deze fase van haar leven. De zorg van haar dochter, mensen die haar niet vergaten. Dat duurde jaren, ze werd 104. Tot het eind was het echter fijn om bij haar op bezoek te zijn. Haar geloofswortels maakten dat ze op één of andere manier middenin het leven bleef staan, al kon ze niets meer.

Er kan een moment komen in je leven dat je alles op alles moet zetten om staande te blijven. Als de omstandigheden je uithollen bijvoorbeeld, en er een leegte in jezelf ontstaat. Gelukkig de mens die dan iets ervaart van het geloof dat de liefde van de Eeuwige je niet loslaat. Van het vertrouwen dat je geworteld bent in zijn eeuwigheid, middenin alle tijdelijkheid. Als een Gele Kabbes die wonderlijk genoeg niet omvalt. En een manier vindt om toch door te groeien.

ds Marianne Bogaard

Psalm 1

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de Eeuwige
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Voorgaande reflecties

De tijd voor Kerst

Was in het verleden Sinterklaas hét feest waar winkeliers voor uitpakten, tegenwoordig begint het kerstfeest steeds meer die plek in te nemen. Het is lucratiever om cadeau’s onder de aandacht…

Lees verder

Gele Kabbes

“Dit is een Gele Kabbes”, zegt gids Klydel. We staan stil bij een grote woudreus in de jungle van Suriname. “Wie wil kan binnen kijken”, vervolgt hij, en…

Lees verder

Wat de toekomst brengen moge … – 10 jaar later

Tien jaar geleden kwam Caleidoscoop met een themanummer “Wat de toekomst brengen moge ” over de toekomst van de kerk. De redactie had verschillende gemeenteleden gevraagd hun gedachten te verwoorden over Protestants Kralingen in 2020. Dat jaar, 2012, was het jaar dat de Oosterkapel zou sluiten. Er waren werkzaamheden aan de Oudedijk waardoor Pro Rege en…

Lees verder

Prijs de dag voordat het avond is

Pinksteren: we zullen opnieuw horen en vieren, hoe in alle talen werd verstaan, wat de leerlingen, de vrouwen en Maria verkondigden, die de Heilige Geest hadden ontvangen. Van de dichter en predikant Jaap Zijlstra (1933-2015) zijn twee Pinksterliederen in het Liedboek opgenomen. We staan stil bij het meest sprekende lied 690: Taal op de tong.…

Lees verder

Wereldgeschiedenis en bloeiende jasmijn

Ieder jaar in mei raken de verhalen over de verwoesting van Rotterdam door het bombardement en de brand die daarop volgde me weer. Sommigen in onze gemeente hebben het als kind meegemaakt. Anderen hebben er zelf geen herinneringen aan, maar zijn elders opgegroeid omdat hun ouders moesten vluchten. Hun verhalen maken mij ervan bewust hoe…

Lees verder

U zij de glorie

Geen Pasen zonder het lied ‘U zij de glorie’. Wat is dit een enorm geliefd lied. We hopen het komende Pasen met elkaar te kunnen zingen. Hopelijk…

Lees verder

De liefde van Christus beweegt de wereld

In de zomer van 2022 vindt de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Christenen uit ongeveer 350 kerken en meer dan 110 landen komen bij elkaar om hun hoop voor onze wereld te delen en uit te dragen. Dat gebeurt al meer dan 70 jaar, een assemblee wordt eenmaal in de zeven jaar…

Lees verder

Troost

In 2017 was Michael Ignatieff  * gevraagd om in Utrecht een lezing te geven over rechtvaardigheid en politiek in het Bijbelboek Psalmen, in een bijzondere concertreeks van alle 150 psalmen (getoonzet door verschillende componisten) door het Nederlands Kamerkoor. Toen hij daarna naar de muziek van de psalmen luisterde, onderging hij een intense ervaring. ‘De muziek was…

Lees verder

Zegenrijk

Wat wens je elkaar toe, net over de drempel van 2022? Een voorspoedig nieuwjaar klinkt minder vanzelfsprekend dan voorheen. De pandemie hangt voorlopig nog als een schaduw over ons heen, om rekening mee te houden. Met alle gevolgen die dat heeft. Voor onze bewegingsvrijheid, voor ons welzijn, voor vele sectoren in onze maatschappij. Voorspoed…

Lees verder

Welkom op de mottendeken

Vele eeuwen hebben kunstenaars hun beste talen­ten gegeven om de mooiste en ontroerendste geboortetaferelen in de kerstnacht weer te geven. Altijd was hun streven, om de liefde en het heil van God, zichtbaar in het kind Jezus over te brengen bij ons, de kijkers. Om ons uit te nodigen om naar binnen te stappen…

Lees verder

Ten paradijze geleiden u de engelen

Ik heb het altijd een ontroerende én intrigerende zin gevonden, de openingszin van het ‘In paradisum’. Dit is wat je iedereen toewenst wiens leven op aarde ophoudt. Het drukt het verlangen uit dat overleden geliefden verder gedragen worden waar wij hen moeten loslaten. In de Katholieke traditie wordt het ‘In paradisum’ tijdens de requiemmis…

Lees verder

Wat heb jij over voor de toekomst?

Patriarch Bartholomeus (van de oosters orthodoxe kerken), paus Franciscus en aartsbisschop Welby (van de Anglicaanse kerk) deden een gezamenlijke oproep om het klimaat en de toekomst van deze wereld te redden. In Glasgow wordt van 1 tot 12 november de klimaattop gehouden. Niet eerder werkten deze kerkleiders samen, niet eerder werd zo’n dringende oproep richting…

Lees verder

De grammatica van de hoop

Het is niet met elkaar te rijmen. Een priester die vermoord wordt door de man aan wie hij onderdak biedt. Het gebeurde onlangs in Frankrijk. De dader was een Rwandese asielzoeker die een tijd in de gevangenis had gezeten omdat hij brand had gesticht in de kathedraal van Nantes. Na zijn vrijlating onder voorwaarden had…

Lees verder

De kerk opnieuw uitvinden

We leven in een tijd waarin de kerk almaar minder vanzelfsprekend en almaar onbekender voor de samenleving wordt. Er zijn postcode­gebieden waarin nog maar zo weinig PKN-leden zijn, dat deze mensen aangeraden wordt lid of gastlid te worden bij een andere kerk, of met elkaar een huisgemeente te vormen. In onze stad heeft de kerk…

Lees verder

Gedeeld verleden

“Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst”, heet de werkgroep die jaarlijks in Rotterdam de herdenking voorbereidt van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Rondom de herdenking wordt in de Hoflaankerk een viering gehouden die wordt voorbereid door mensen uit kerken met veel Surinaamse of Caribische leden en uit onze Protestantse Gemeente Kralingen. In die…

Lees verder