De kerk opnieuw uitvinden
28 juli 2021
We leven in een tijd waarin de kerk almaar minder vanzelfsprekend en almaar onbekender voor de samenleving wordt. Er zijn postcode­gebieden waarin nog maar zo weinig PKN-leden zijn, dat deze mensen aangeraden wordt lid of gastlid te worden bij een andere kerk, of met elkaar een huisgemeente te vormen. In onze stad heeft de kerk zich teruggetrokken uit een heel aantal wijken – een proces dat al lang gaande is. Hoe maken we de liefde van God voor mensen zichtbaar? Hoe zijn we ‘missionaire gemeente’? Die vraag wacht op ons antwoord, elk jaar opnieuw, elke dag opnieuw. Maar zeker nu. Als we als kerkgemeenschap binnen blijven zitten, en alleen op elkaar gericht zijn, dan missen we onze opdracht en onze bestemming. Ons geloof wordt gevraagd, onze creativiteit en onze moed om te zoeken naar hoe wij de liefde van God zichtbaar kunnen maken naar Kralingen en naar Rotterdam.

Op een aantal plekken in Rotterdam zijn er teams en kerkelijk werkers die daar een speciaal project voor hebben: pioniersplekken. In heel Nederland zijn er (2020) 147 pioniersplekken. In Rotterdam zijn dat er wel 12. Allemaal zeer verschillende plekken en projecten. Al deze projecten hebben als opdracht om gemeenschap in Jezus’ naam te vormen, om werk te maken van gerechtigheid, om armoede te bestrijden, om duurzaam en behoedzaam om te leren gaan met de aarde. Niet alles tegelijk natuurlijk – maar alles heeft met elkaar te maken. Geloof vraagt om ja en amen én om handen en voeten. Elk project pakt dat op eigen wijze en met een eigen vorm aan. Van bijeenkomsten in het Verhalenhuis op Katendrecht tot de weggeefwinkel Yess! in Bospolder-Tussendijken, van activiteiten om mensen minder eenzaam te laten zijn in het wijkpastoraat tot gemeenschapsbijeenkomsten van ex-verslaafden. Elders in Nederland vind je ‘kerk in de kroeg’, op Facebook ‘Poptempel met heilige herrie’, en er zijn de landelijke communities www.mijnkerk.nl en www.popupkerk.nl. Op p. 3 van deze Caleidoscoop vertellen ­Jurek Woller en Sjaak en Tini Roos over hun ervaringen met pionieren.

Waar het om gaat als je de liefde van God zichtbaar wilt maken als kerk in deze tijd? Luisteren! Luisteren naar wat er speelt in onze wijk, in Kralingen. Wat doet zich voor in de samenleving? Waar kunnen wij bij aansluiten, waar kunnen we iets betekenen? Goed luisteren! Waar horen wij vragen van mensen, wat hebben zij nodig? Alles begint met luisteren naar wat er speelt. Als kerkgemeenschap in Kralingen hebben we gelukkig al vele verbindingen in de samenleving. Maar de liefde van God zichtbaar maken heeft ook alles te maken met hartelijk en belangstellend zijn naar alle mensen die het kerkgebouw binnenkomen. Missionaire gemeente-zijn kunnen we niet uitbesteden aan een commissie of aan een pionierswerker, we worden allemáál ingeschakeld. Met ieders zo verschillende talenten en gaven. Laten we zó deze zomer en de hoopvolle tijd van meer-mogelijk-ondanks-corona tegemoet gaan: door almaar meer, alsmaar verder nieuwe wegen te zoeken om Gods liefde zichtbaar te maken in de wijk en in de stad.

ds Ilse Hogeweg

 

Back to Basics
In het najaar zullen we met elkaar spreken over deze missionaire thema’s aan de hand van het boek Back to Basics – terug naar de kern. Wie is Jezus? Hoe denk je over groei? Wat is de context van onze kerk? Hoe verhoudt zich persoonlijk geloof tot de geloofsgemeenschap? Is het erg als dingen mislukken? Veel spannende vragen – denk er over of u mee wilt lezen en denken!