Afscheid van Caleidoscoop

De twintigste en laatste jaargang van Caleido­scoop loopt ten einde. Volgende maand nog één nummer en dan is het voorbij. Ooit dacht ik dat ik 5 tot 10 jaar betrokken zou blijven bij Caleidoscoop. En dan zou een website de functie van het kerkblad overnemen. Maar het werden dus 20 jaren. En eerlijk gezegd, ik begin de jaren te voelen. Ik vind het een steeds zwaardere opgave om iedere maand een paar dagen volledig met Caleidoscoop bezig te zijn, om mijn vakanties en vrije dagen aan te passen aan het productieschema van Caleidoscoop en om op betaalde software geabonneerd te blijven die ik sinds mijn pensionering alleen nog maar voor Caleidoscoop (en ander kerkelijk drukwerk) nodig heb. Ik ben dus eigenlijk wel blij om ermee op te houden. Voortaan alleen maar werken aan een website en een nieuwsbrief, het is voor mij een opluchting.

Ruim twee jaar geleden kondigde ik in de redactie aan, dat ik na de twintigste jaargang wilde stoppen. En ik vond dat we alles op alles moesten zetten om een goede website te bouwen. Daarnaast zou er ook een regelmatig verschijnende e-mail nieuwsbrief moeten komen, die aanhaakt bij de website. Daardoor zouden we het actuele nieuws naar de gemeenteleden kunnen sturen in plaats van afwachten tot zij naar de website toe komen.

Ik ben ervan overtuigd dat we met een website en een nieuwsbrief met minder inspanning en voor minder geld actueler zullen zijn dan met een kerkblad. In de coronatijd hobbelde Caleidoscoop een paar keer behoorlijk achter de feiten aan; onvermijdelijk en geen schande, maar wel irritant. Anderzijds, met het blote feit dat we een website en een nieuwsbrief hebben zijn we er nog niet. We zullen nog een behoorlijk grote inspanning moeten doen om ervoor te zorgen dat veel gemeenteleden – en mensen van buiten de gemeente – de website ook regelmatig bezoeken.

In de redactie doen we erg ons best om uit te vogelen wat we precies op poten moeten zetten om van de website een goede en toegankelijke vervanger van Caleidoscoop te maken. Maar we beseffen heel goed dat er in de gemeente best nog wel mensen zijn die niet meer zullen overstappen op digitale communicatievormen. En ook dat naar alle waarschijnlijkheid veel van de mensen die wel op digitaal zijn overgestapt daar toch op een wat minder betrokken manier mee omgaan dan met een papieren krant. Hoe gaan we daar mee om?

Om zicht te krijgen op wat ‘men’ wil, hebben we de lezers een aantal vragen gesteld. U hebt er in Caleidoscoop verschillende keren over kunnen lezen. In de redactie hebben we een begin gemaakt met het gesprek over de reacties die we hebben gekregen. En over de door u gedane suggesties, alternatieven en belevingen gaan wij zeker nog in breder verband in gesprek met o.a. de beide predikanten. Ook zullen we dat gesprek in de (wat grotere) websiteredactie gaan voeren. Met uw input is de redactie erg blij en wij zullen zeer zeker serieus kijken naar wat al dan niet mogelijk is. In het zomernummer komen we daar op terug.

Een eerste aanwijzing die we krijgen uit de enquête lijkt al te zijn dat we dicht bij de doelgroep moeten blijven, voortdurend contact moeten blijven houden over wat ze wel of niet lezen op de website, wat ze missen, wat ze kunnen missen, wat ze lastig vinden aan de site.

We moeten er op letten dat de website juíst op een tablet of een iPad goed te lezen is, misschien nog meer dan op een laptop of computer. Want met een tablet (of een telefoon) naar een website gaan is een minder grote stap dan eerst een computer te moeten starten. Speciaal een computer aan moeten zetten vinden veel mensen een brug te ver.

Voor wat betreft de e-mail nieuwsbrief wordt langzaamaan duidelijk dat we toch wel moeten zoeken naar een manier om een papieren versie daarvan in de brievenbus te bezorgen bij mensen die hem niet digitaal kunnen lezen. Dat is een uitdaging. Op dit moment wordt de nieuwsbrief op papier bezorgd bij het overzichtelijke aantal van 4 gemeenteleden. Maar als dat er 20 worden, of 40, dan moeten we daarvoor een organisatietje op poten zetten dat erin voorziet dat hij wordt geprint en wordt verspreid. En ook moeten we dan een manier verzinnen om het te financieren. Want het gaat een groot aantal printjes worden. Maar dit is wel iets dat we serieus overwegen.

Een bijkomende vraag die naar voren komt uit de antwoorden op de enquête is hoe uitgebreid de nieuwsbrief mag zijn. Onze bedoeling is dat je vaak en makkelijk kunt doorklikken naar de website, waar de wat langere berichten op staan. Maar dat zou betekenen dat je wel heel wat berichten gaat missen als je van de geprinte versie van de nieuwsbrief afhankelijk bent. We kunnen ervoor kiezen om de geprinte versie van de e-mailnieuwsbrief iets uitgebreider te maken dan de digitale versie. Dat doen we nu soms ook wel. Maar daar zit wel een grens aan, anders krijg je via de achterdeur het kerkblad weer terug met alle kosten en werkzaamheden die daarbij horen.

Eens per maand een wat uitgebreidere nieuwsbrief, zeggen sommigen. Ik deins hiervoor terug. Zou het een idee zijn dat we na de kerkdiensten een paar laptops en tablets in de kerk beschikbaar hebben, zodat je – eventueel met hulp – bij de koffie wat op de website kan rondneuzen?

De huidige site is nog niet de website zoals die ons voor ogen staat. Sommige mensen hebben geantwoord dat ze nog niet zo heel veel op de site kijken omdat ze nu Caleidoscoop nog hebben. Dat heeft weer tot gevolg dat de site redactie het nog een beetje rustig aandoet omdat hun inspanningen nu toch niet tot grotere bezoekersaantallen leiden. Maar nadat de laatste Caleidoscoop verschenen is, moeten we opnieuw een grote kwaliteitssprong voorwaarts maken met de website. Daarbij zal ook de inrichting van het besloten gedeelte eens goed onder de loep worden genomen. Zelf ben ik een beetje teleurgesteld dat nog maar zo weinig mensen hun foto hebben gezet op het adressengedeelte van de website, het ‘smoelenboek’. Daar gaat dus aan gewerkt worden.

Het besloten gedeelte van de site wordt ook het deel waar de pastorale berichten komen te staan, en de in memoriams. Maar hoe gaat dat vorm krijgen? En maak je het mogelijk voor de ingelogde bezoekers om reacties achter te laten? Allemaal dingen waar we nog over nadenken.

Het wordt dus een belangrijke zomer voor de samengevoegde redacties van Caleidoscoop en website. Ze moeten een zo goed mogelijke overgang van papier naar digitaal bewerkstelligen (met behoud van een beetje papier) én de website op een aantal punten nog verbeteren en uitbreiden.

Tot slot: we hebben bedacht dat we in september nog een ‘Uitzwaai Caleidoscoop’ maken. Een echt aller- allerlaatste nummer. Met veel aandacht voor de website. Een bewaarexemplaar met nuttige naslaginformatie. En met een beetje nostalgie.

Leonard de Vos