Nieuwe samenstelling kerkenraad

Na de (her)bevestigingsdienst op 28 januari namen we in de daarop volgende kerkenraadsvergadering van 13 februari officieel afscheid van Kristel Hillebrand en Laurens van der Ziel. Zij werden beiden door ds. Ilse Hogeweg bedankt en ontvingen een boek. Van Kristel mochten we nog een mooi stukje voor de website ontvangen dat de redactie natuurlijk graag publiceert.

In diezelfde vergadering heetten we Hennie van der Linden, Martin de Lange en Irene Jonker (helaas verhinderd) welkom. Deze nieuwe ambtsdragers introduceren we natuurlijk graag. Een weergave van de korte interviews met hen leest u eveneens op deze website.

Dorothea van Santen

Bevestiging op Kanazondag

Best wel een grote kerkenraad toch? Op de foto hierboven ziet u bijna alle leden van de kerkenraad voor de dienst op zondag 15 januari in de kerkenraadskamer van Pro Rege verzameld. In deze dienst werden Lennie van Osch-Gevers en Rob Valkenburg in het ambt bevestigd, respectievelijk als diaken en als ouderling-kerkrentmeester. Jeannette Schravesande en Annie van Hoof-Matthijsse werden herbevestigd en zetten hun ambt nog een tijd voort. De anderen op de foto blijven gewoon, zonder dat herbevestiging nu nodig was.

Feestelijk, deze bevestigingsdienst die door onze beide predikanten geleid werd. Altijd fijn als er weer mensen gevonden zijn die een taak op zich willen nemen en we kunnen constateren dat er best aardig wat mensen zijn die op deze manier bijdragen aan onze gemeente.

Op het Bijbelrooster stond de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn veranderde, een tekort omzette in overvloed. Een mooi thema bij deze bevestiging.
Maar bijna dreigde er nog een ander tekort: door wateroverlast van alle regen eerder in de week was de stoppenkast van Pro Rege kapot gegaan. De elektriciteit was provisorisch hersteld, maar het grote koffiezetapparaat en de afwasmachine werkten nog niet. Er dreigde dus een koffietekort na de dienst. Allemaal dan maar thee drinken, zo vertelde de ouderling die de mededelingen deed.
Echter, om 11.15 uur bleek er boven tóch een heleboel koffie te zijn gezet. Hij smaakte nu lekkerder dan ooit. Dus nóg een tekort dat op deze zondag was omgezet in overvloed. Dank aan Arie en Marjolein!

Hieronder nog wat foto’s van de kerkenraad op het podium.