Afscheid van onze administrateurs

Afgelopen zondag waren er niet één maar twee bossen bloemen om uit te delen en wel aan Bert Heere en Hans Buitelaar. Beide heren werden bedankt voor hun vele jaren werk als administrateur van de ledenadministratie van onze gemeente.

Bert Heere werd ooit gevraagd om in te vallen voor dhr. Hannewijk als scriba in de kerkenraad met gelijk het bijhouden van de ledenadministratie (voor de Hervormden) als extra. Na drie jaar heeft Bert het scribaat beëindigd en bleven de werkzaamheden van de ledenadministratie over en die heeft Bert vanaf 1998 tot nu toe trouw en accuraat gedaan.

Hans Buitelaar nam het stokje in 2012 over van George Ockeloen voor de Gereformeerden. George hield alles handmatig bij met kaartenbakken en adressenlijsten, maar de tijd ging door en het systeem werd geautomatiseerd en daar was Hans weer goed in! Ook hij begreep heel goed dat juist voor deze taak punctualiteit en precisie voorwaarden zijn. En zo was ook hij trouw aan zijn taak, waar velen geen weet van hebben hoe belangrijk een goede ledenadministratie is. Dit blijkt o.a. uit de actie Kerkbalans waarvoor alle leden een brief krijgen op basis van adressen uit de ledenadministratie.

Beiden werden wel eens boos over verkeerd of te laat doorgeven van geboortes, huwelijken, verhuizingen of overlijdens. Naast het administratiesysteem SMRA, later SCIPIO, o.a. beheerd door Marina Mekking (onlangs met pensioen) was het ook fijn als de pastoraal ouderlingen, medewerkers en predikanten de ogen en oren van de wijk waren.  Maar dat ging wel eens mis. Bert heeft wel eens iemand dood verklaard die, weliswaar opgenomen, nog onder de levenden was. Hans vertelde de anekdote, dat hij soms ook vragen kreeg van oud-leden over hun doop in bijvoorbeeld de Avenuekerk in de jaren 50. Hij moest daarvoor het GK-archief op de zolder van Pro Rege raadplegen. Dat was een stoffige expeditie: je moest er een steil trapje voor op! Dat zou hij nu nooit meer doen!

Vanwege het feit dat Marina weg was, de kerkelijke gemeenschap gefuseerd én lichamelijke ongemakken én het bereiken van een respectabele leeftijd (Bert is zondag 80 geworden!), besloten beide heren recent dat het genoeg was!

Voorlopig nemen Leonard en Henny de Vos het e.e.a. over, maar ik begreep dat de kerkrentmeesters binnenkort vergaderen en daar een definitief besluit over nemen.

We danken Bert en Hans voor hun trouwe inzet en wensen hen nog goede en zo gezond mogelijke jaren toe met hun partners Loes en Andrien.

Hennie van der Linden