Drie nieuwe ouderlingen

De kerkenraad is heel blij u te kunnen melden dat er weer drie gemeenteleden bereid zijn gevonden om ambtsdrager te worden. Er komen drie nieuwe ouderlingen: Hennie van der Linden, Martin de Lange en Irene Jonker. We nemen op 28 januari afscheid van Laurens van der Ziel en Kristel Hillebrand. In die dienst worden ook de nieuwe ouderlingen bevestigd.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de  bevestiging van een van hen kunt u z.s.m. schriftelijk en ondertekend sturen naar de scriba. 

Jeannette Schravesande, scriba
(postbus 4326, 3006 AH Rotterdam)