Verslag Prinsenlandkring 31 augustus

Voor deze bijeenkomst konden we ons verheugen op een interessant relaas van Corry en Evert Toxopeus over de wereldreis met hun gezin op zeiljacht de Totem. Hun driejarige reis begon medio juli 1998 vanaf IJmuiden. Daar waren jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan, want in tien jaar tijd is een van oorsprong Duitse reddingboot omgebouwd tot een prachtig zeilschip.

In het kader van “Round the World Rally” waren schepen uitgenodigd om mee te varen en ook werd extra bemensing van de Totem gevraagd. Het eerste traject ging naar de Expo in Lissabon. Uiteindelijk gingen er acht boten mee op wereldreis, waarbij de Totem het moederschip was vanwege alle aanwezige faciliteiten. Een geluk was dat een leraar zich aangemeld had voor de reis op de Totem. Hij was bereid om zoon Jan-Jaap les te geven met een lespakket van de Wereldschool.

Ruim twintig geïnteresseerden bij deze Prinsenlandkring beleefden een deel van de reis mee via foto’s, filmpjes en de bijbehorende verhalen van Corry en Evert. We zagen beelden van onder meer Lissabon, Madeira, St. Lucia, de doorgang door het Panamakanaal en Galapagos. Ook van de hartelijke ontvangst door de bewoners van eilanden in de Stille Zuidzee. Wat een belevenissen! De tijd vloog om en iedereen was enthousiast over de hele presentatie. Eigenlijk was dit nog maar een deel van de wereldreis. We hopen volgend jaar een vervolg te horen.

De eerstvolgende Prinsenlandkring is op donderdag 5 oktober 2023, zoals altijd in de Oosterkapel.

Elsa Oosterhuis

Hemelvaartsactie(s) in Kralingen

Het is fijn dat er dit jaar weer allerlei acties door Serve the City gehouden kunnen worden. Kerken – christenen – in actie voor de stad. Inmiddels in 12 wijken in Rotterdam organiseren zij met elkaar buurtprojecten rond Hemelvaart.
Vorige week sprak ik met diaken Liesbeth de Boer. Namens onze kerk in Protestants Kralingen fungeert zij als contactpersoon.

“Wat moet ik mij daar bij voorstellen?” vroeg ik haar.
“Nou, daar komt best een en ander bij kijken” vertelt Liesbeth. “Allereerst heb ik overleg met alle meewerkende kerken. Partners in Kralingen zijn bijvoorbeeld: De Evangelische Broedergemeente Rotterdam, de Hervormde Ge­meente Kralingen West, Kom en Zie, R.K. Lambertusparochie, de Methodist Church en wijzelf natuurlijk als Protestants Kralingen.
Inhoudelijk onderhoud ik de contacten daar waar acties worden gehouden zoals Pniël – samen met Wouter van der Bas – en heb ik overleg met de filiaalchef van Albert Heijn in het kader van de Voedselbankactie. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat alles financieel geregeld wordt. Bij de gemeente kunnen we budget aanvragen en daarvoor maak ik dan inzichtelijk wat alle acties gaan kosten.”

“Wauw, een veelomvattende taak, maar welke acties betreft het nu specifiek?”
“Allereerst hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig om de geplande acties tot een geslaagd succes te maken. De vraag is dus: Wil jij samen met christenen uit allerlei lokale kerken Gods liefde uitdragen in Kralingen? Doe dan mee met de Serve the City Hemelvaartsactie! Je kunt meedoen als vrijwilliger bij de volgende projecten:

1. Sociale activiteiten voor bewoners van Pniël
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vullen van planten- en bloemenbakken binnen het tehuis. Veelal gebeurt dat samen met de bewoners zelf.

2. Inzameling Voedselbank
Op zaterdag 28 mei staan we bij Albert Heijn op de Oudedijk en informeren we de klanten over de actie en verzamelen vervolgens de voedselproducten bij de uitgangen. Daarnaast worden onze gemeenteleden uiteraard ook nog in de gelegenheid gesteld om voedselproducten aan te leveren bij de kerkdiensten van Hemelvaartsdag 26 mei en de zondag erna, 29 mei. Na het grote succes van vorig jaar gaan we ook weer folderen in de straten rond de Hoflaankerk. Buurtbewoners kunnen op dinsdag 24 mei en op vrijdag en zaterdag 27 en 28 mei producten inleveren bij de Hoflaankerk. ­Precieze tijden komen in de Nieuwsbrief (en in de folder, natuurlijk).

3. Havenzichtactie voor bewoners
Deze actie wordt georganiseerd door EBG, maar er zijn natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Er wordt gedacht om per etage een wat luxere lunch uit te serveren. Deze zijn namelijk over het algemeen wat karig en in de avondmaaltijden is reeds voorzien.

4. Thee in de Tuin voor ouderen, bij de Lambertuskerk op zaterdag 28 mei.
De organisatie wordt door Kralingen West uitgevoerd, maar ook hier zijn vrijwilligers nodig. Denk aan gastheren en -vrouwen, bedieners, muzikanten en hulp bij het klaarzetten en opruimen. Naast vrijwilligers voor deze actie worden ook specifiek ouderen van harte als gast uitgenodigd.

5. Kleurplatenactie
De kleurplaten zijn vanuit alle meewerkende kerken inmiddels uitgezet en worden vervolgens weer verdeeld onder de bewoners van Pniël, Havenzicht en bereiken ook rechtstreeks een aantal brievenbussen.”

“Alles bij elkaar een ambitieus project. Waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden?”
“Voor het aanmelden en/ of vragen kun je altijd bij mij terecht:

Liesbeth de Boer (diaken)
Telefoon 010 – 447 34 66 of 06 382 733 78.

Bij het aanmelden als vrijwilliger voor ‘Thee in de Tuin’ bij de Lambertuskerk kun je je beter rechtstreeks aanmelden bij Kralingen West via e-mailadres tindetuin@gmail.com.”

Tot slot wens ik Liesbeth veel succes met alle acties; ik hoop dat velen zich als vrijwilliger aanmelden en dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Thea van Santen – Kloosterman

Eindelijk weer Prinsenlandkring!

Donderdag 3 maart mochten we elkaar weer ontmoeten na vier maanden coronatijd. Hoe fijn was het om elkaar weer te zien en wat hadden we elkaar veel te vertellen! En wat was het een grote opkomst!

Natuurlijk herdachten we Gijs Roodhorst en gingen in zijn voetsporen verder. Coby Voorvelt zorgde weer voor de koffie, Lenie Kosten deelde dat uit, natuurlijk met koek, en Marianne Bogaard opende deze bijeenkomst. Laurens de Visser was uitgenodigd, eigenlijk in november nog door Gijs, om als kernfysicus en muziekhobbyist te vertellen over de verschillen en overeenkomsten van De temperatuur en Het temperatuur.

De temperatuur

Als mensen hebben we allemaal de opdracht om de aarde te bewerken, behouden en bewaren. Maar we weten allemaal dat we daar niet zo heel erg goed mee om zijn gegaan tot nu toe. We putten de aarde uit met als gevolg dat we in een klimaatcrisis / energiecrisis zijn beland.

Laurens liet ons weten dat we dat o.a. zien door het meten van de temperatuur. Hij ging van Celsius, Fahrenheit, Kelvin naar Plasma, om uiteindelijk uit te komen bij waterstof en kernenergie.

Maar, zei hij, het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel snel zijn met het nemen van de juiste maatregelen.

Het temperatuur

Laurens had zijn spinet meegenomen naar de Oosterkapel en liet ons horen van toonladders en kwintetten. Via de stelling van Pythagoras kwamen we uit op het stemmen van zo’n muziekinstrument en dat heet nou: het maken van het temperatuur.

Als slotakkoord liet Laurens ons een koraal van Bach horen, behorende bij de start van de 40dagentijd.

Een boeiend leerzaam betoog met daarvoor, daartussen en daarna volop gelegenheid om bij te praten!

Hebt u zin, tijd en gelegenheid om ook naar deze kring in de Oosterkapel te komen? De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 april met inloop vanaf 9.30u. De koffie wordt gezet door Coby Voorvelt en geserveerd door Lenie Kosten. Wees welkom!

Hennie van der Linden