Afscheid orgel Pro Rege

Na een vierdaagse vakantie in Midden-Limburg had ik een mail van Hiddo Oosterhuis. Daarin stond dat woensdag 19 juli het orgel van Pro Rege gedemonteerd zou worden. (redactie: Voor informatie over de verkoop van het orgel zie het bericht Hoe is het nu met Pro Rege?) En de vragen of ik nog sleutels had, wist waar de stroom uitgeschakeld kon worden en of ik daar nog bij wilde zijn? Ik kon ze alle drie positief beantwoorden. Maar voegde daar meteen aan toe: dan ga ik de dag ervoor nog een uurtje spelen als afscheid.
Zo gezegd zo gedaan. Dinsdag 18 juli ben ik naar Pro Rege gegaan. Realiseerde me dat ik in de zomer 30 jaar geleden
voor het eerst naar Pro Rege ging om kennis te maken met het orgel en de eerstvolgende zondag een dienst te spelen.
Kijken hoe dat beviel en of ik daar organist zou willen zijn. Dat beviel erg goed. Een klein, kwalitatief goed en mooi neobarok orgel. Ideaal voor mij als amateur. Eenmaal binnen heerlijk een uurtje gespeeld en dan komen vanzelf de herinneringen boven aan alles wat ik de afgelopen 30 jaar meegemaakt heb op en met dit orgel.
Doopdiensten, trouwdiensten en begrafenissen. Diensten op de feestdagen en de gewone zondagen. Allemaal een feest om te mogen spelen. De dagelijkse diensten bij “Taizé aan de Maas” deed ik op de piano. Op oudejaarsavond – een kerkzaal vol jongeren – werd als laatste “Surrexit Christus” gezongen en ben ik voor de begeleiding naar het orgel gegaan. Toen spontaan een Zweeds meisje de solo’s zong, is dat voor mij nog altijd het meest indrukwekkende gebeuren uit mijn orgelverleden met Pro Rege.
De volgende morgen om kwart over acht weer present in Pro Rege. De orgelbouwer was er, maar ook mensen van de Oranjekerk om te helpen. En daar was ik blij mee, want voor mij was er daarmee en stuk zekerheid dat het orgel een goede bestemming krijgt en niet verloren gaat. Daarmee was het onttakelde aanzicht voor mij (ons) toch dragelijk.

Laurens de Visser

Hoe is het met Pro Rege?

Op dit moment zijn de kerkrentmeesters samen met onze koster Marjolein Gorissen en een aantal gemeenteleden druk bezig om Pro Rege zo leeg mogelijk op te leveren voor de nieuwe eigenaar.

Er zijn heel wat oude spullen die al jaren op de zolder lagen afgevoerd naar het milieupark. Daarbij kwamen we van alles tegen: van dozen met borrelglaasjes tot een loodzware stencilmachine. Het kerkelijke archief is opgeschoond en wat waardevol is wordt bewaard. Inventaris die we kunnen gebruiken bijvoorbeeld een aantal rode stoelen uit de kerkzaal, tafels, het kunstwerk in het liturgisch centrum, twee piano’s, geluidsapparatuur en keukeninventaris wordt overgebracht naar de Hoflaankerk.

De antependia (liturgische kleden) hebben een mooie bestemming gevonden in het verpleeghuis waaraan Diederik Lanzing, onze ouderling met een bijzondere opdracht, verbonden is.

En we hebben het orgel kunnen verkopen aan de wijkgemeente Oranjekerk in het Kleiwegkwartier. Hun orgel was niet meer te repareren en ze zijn er erg blij mee. Het is mooi dat het orgel een tweede leven krijgt in een kerk in Rotterdam.

Er worden nog wat spullen verkocht via Markplaats en de kringloopwinkel op de Oudedijk heeft ook wat meegenomen. Zo komt het definitieve eind aan ons gebruik van Pro Rege in zicht en is het gebouw klaar voor een nieuwe fase.

Cees Steendam (namens de kerkrentmeesters)

VVB/Kerkbalans

(voormalige Gereformeerde kerk)

Inmiddels is onze fusie sinds 11 april een feit en ook hebben wij onlangs afscheid genomen van ons kerkgebouw Pro Rege. Desondanks moet er op financieel gebied nog het een en ander geregeld worden en omdat we het niet ingewikkeld willen maken, kunt u voor uw bijdrage VVB/Kerkbalans de rest van dit jaar gewoon het bekende bankrekeningnummer blijven gebruiken.
Omdat we nu op de helft van het jaar 2023 zitten willen we gelijk een update geven over de stand van de ontvangen bedragen voor de VVB/Kerkbalans. Tot op heden hebben we ca. € 40.000 ontvangen. Een mooi bedrag waar we blij mee zijn en we willen iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.
Mocht u voor dit jaar nog iets over willen maken, dan kan dat dit t/m 31 december 2023 dus nog als vanouds op het bankrekeningnummer NL27RABO0373710984 t.n.v. Geref. Kerk Rotterdam Kralingen i.z. VVB.

Voor alle bijdragen: hartelijk dank.

Nel Slikker

Gedenkboekje Pro Rege

Hier een heel kort berichtje dat eigenlijk in de nieuwsbrief had moeten staan, maar door een misverstand daar niet in is terecht gekomen:

Op zaterdag 17 juni is het boekje ‘Denkend aan Pro Rege’ uitgedeeld. Mensen die het boekje nog niet hebben en het wel graag in hun bezit zouden willen hebben, kunnen dit  doorgeven aan:

Edith Stapelkamp
Mail:       edithstapelkamp@kpnmail.nl
Mob:      06 17368733   ( bgg bericht inspreken, sms of whatsapp bericht)

Afscheidsdienst Pro Rege 18 juni 2023

We namen afscheid van ons kerkgebouw met een goed bezochte zondagmorgendienst. Het thema was: “Met vrede op weg gaan”. Het woord vrede kwam dan ook in diverse teksten voor. Alle liederen waren zeer zorgvuldig gekozen, zoals lied 280: “Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan”. En dat zijn er heel wat in die bijna 100 jaar. De cantorij zong het lied dat Cantorij Pro Rege destijds vaak zong onder leiding van Laurens de Visser: “Omdat gij het zijt, groter dan ons hart”. Laurens begeleidde een groot gedeelte van die dienst voor het laatst op het orgel. Anna Karpenko begeleidde veel op de vleugel. Heel fijn dat onze oud-predikanten Rian Veldman en Peter van Helden aanwezig waren, Laurens Korevaar moest helaas elders voorgaan. Laurens van der Ziel sprak mooie openingswoorden als voorzitter van de kerkenraad en zei dat we nu voor het eerst een domineesbank hadden, omdat Peter en Rian met hun familie bij elkaar zaten. En vanzelfsprekend was er ook veel aandacht voor het verdriet dat het aan de eredienst onttrekken van Pro Rege velen van ons doet. Aan het eind van de dienst werden, vergezeld van prachtige teksten de paaskaarsen, de doopvont, de kanselbijbel en de bloemen naar buiten gedragen door enkele gemeenteleden en kinderen. Ook werd er stilgestaan bij het liturgisch centrum waar ambtsdragers zijn bevestigd, waar getrouwd en gerouwd is. Met een uitgesproken en gezongen zegen, verlieten we voor het laatst de kerkzaal. “Moge God je bewaren in de palm van zijn hand”.

Daarna gingen we boven koffie drinken, met een feestelijk gebakje er bij. Daar stond een foto van Pro Rege op. Gelukkig blijft de echte  buitenkant van het gebouw behouden. Er werden nog veel Gedenkboekjes uitgedeeld en er waren wat gemeenteleden aanwezig die naar andere plaatsen in ons land verhuisd zijn. Zo werd het een beetje een reünie, gezellig, maar met een speciaal gevoel. We gaan ons in de Hoflaankerk vast ook wel weer thuis voelen.

In het Gedenkboekje leest u op blz. 47 over de “Tuinbijbel” die bij Koos van der Steenhoven en Thalien Koopman beland was. Dit dikke boek met tuintips is zondag aan Laurens van der Ziel overhandigd en zal naar het groenteam van de Hoflaankerk gaan.

tekst Jeannette Schravesande, foto’s Maarten Mol, Jan Haas en Elsa Oosterhuis

Opmerkingen redactie.
Om de foto’s hieronder te kunnen bekijken, moet u eerst even inloggen.
Een nog uitgebreider verslag van deze dienst vindt u op gereformeerdekerken.info