Orgel Pro Rege naar de Oranjekerk

Afgelopen zaterdag 30 september is het orgel van Pro Rege in losse onderdelen vervoerd naar de Oranjekerk in Hillegersberg. De wijkgemeente Oranjekerk is erg blij dat ze het orgel konden kopen, hun orgel was aan vervanging toe. Met de verhuizing van het orgel is het leegruimen van Pro Rege afgerond. Er zijn afgelopen maanden flink wat vrachtauto’s met overtollige spullen afgevoerd naar het milieupark. Een aantal zaken zoals stoelen, tafels en lampen zijn tweedehands verkocht. En we hebben een oudijzerhandelaar blij kunnen maken met oude kasten etc. De nieuwe eigenaar van Pro Rege heeft in afwachting van de verbouwing van Pro Rege tijdelijk een aantal ruimtes verhuurd aan kunstenaars. Een paar fotografen hebben een ruimte voor een fotostudio, zij zijn blij met het daglicht en de hoge plafonds. Verder is in de voormalige consistorieruimte nu een keramiste werkzaam. Tenslotte: hartelijk dank aan de velen die in de aflopen maanden hebben meegeholpen aan het leegruimen van Pro Rege.

Cees Steendam

Afscheid orgel Pro Rege

Na een vierdaagse vakantie in Midden-Limburg had ik een mail van Hiddo Oosterhuis. Daarin stond dat woensdag 19 juli het orgel van Pro Rege gedemonteerd zou worden. (redactie: Voor informatie over de verkoop van het orgel zie het bericht Hoe is het nu met Pro Rege?) En de vragen of ik nog sleutels had, wist waar de stroom uitgeschakeld kon worden en of ik daar nog bij wilde zijn? Ik kon ze alle drie positief beantwoorden. Maar voegde daar meteen aan toe: dan ga ik de dag ervoor nog een uurtje spelen als afscheid.
Zo gezegd zo gedaan. Dinsdag 18 juli ben ik naar Pro Rege gegaan. Realiseerde me dat ik in de zomer 30 jaar geleden
voor het eerst naar Pro Rege ging om kennis te maken met het orgel en de eerstvolgende zondag een dienst te spelen.
Kijken hoe dat beviel en of ik daar organist zou willen zijn. Dat beviel erg goed. Een klein, kwalitatief goed en mooi neobarok orgel. Ideaal voor mij als amateur. Eenmaal binnen heerlijk een uurtje gespeeld en dan komen vanzelf de herinneringen boven aan alles wat ik de afgelopen 30 jaar meegemaakt heb op en met dit orgel.
Doopdiensten, trouwdiensten en begrafenissen. Diensten op de feestdagen en de gewone zondagen. Allemaal een feest om te mogen spelen. De dagelijkse diensten bij “Taizé aan de Maas” deed ik op de piano. Op oudejaarsavond – een kerkzaal vol jongeren – werd als laatste “Surrexit Christus” gezongen en ben ik voor de begeleiding naar het orgel gegaan. Toen spontaan een Zweeds meisje de solo’s zong, is dat voor mij nog altijd het meest indrukwekkende gebeuren uit mijn orgelverleden met Pro Rege.
De volgende morgen om kwart over acht weer present in Pro Rege. De orgelbouwer was er, maar ook mensen van de Oranjekerk om te helpen. En daar was ik blij mee, want voor mij was er daarmee en stuk zekerheid dat het orgel een goede bestemming krijgt en niet verloren gaat. Daarmee was het onttakelde aanzicht voor mij (ons) toch dragelijk.

Laurens de Visser

Hoe is het met Pro Rege?

Op dit moment zijn de kerkrentmeesters samen met onze koster Marjolein Gorissen en een aantal gemeenteleden druk bezig om Pro Rege zo leeg mogelijk op te leveren voor de nieuwe eigenaar.

Er zijn heel wat oude spullen die al jaren op de zolder lagen afgevoerd naar het milieupark. Daarbij kwamen we van alles tegen: van dozen met borrelglaasjes tot een loodzware stencilmachine. Het kerkelijke archief is opgeschoond en wat waardevol is wordt bewaard. Inventaris die we kunnen gebruiken bijvoorbeeld een aantal rode stoelen uit de kerkzaal, tafels, het kunstwerk in het liturgisch centrum, twee piano’s, geluidsapparatuur en keukeninventaris wordt overgebracht naar de Hoflaankerk.

De antependia (liturgische kleden) hebben een mooie bestemming gevonden in het verpleeghuis waaraan Diederik Lanzing, onze ouderling met een bijzondere opdracht, verbonden is.

En we hebben het orgel kunnen verkopen aan de wijkgemeente Oranjekerk in het Kleiwegkwartier. Hun orgel was niet meer te repareren en ze zijn er erg blij mee. Het is mooi dat het orgel een tweede leven krijgt in een kerk in Rotterdam.

Er worden nog wat spullen verkocht via Markplaats en de kringloopwinkel op de Oudedijk heeft ook wat meegenomen. Zo komt het definitieve eind aan ons gebruik van Pro Rege in zicht en is het gebouw klaar voor een nieuwe fase.

Cees Steendam (namens de kerkrentmeesters)

VVB/Kerkbalans

(voormalige Gereformeerde kerk)

Inmiddels is onze fusie sinds 11 april een feit en ook hebben wij onlangs afscheid genomen van ons kerkgebouw Pro Rege. Desondanks moet er op financieel gebied nog het een en ander geregeld worden en omdat we het niet ingewikkeld willen maken, kunt u voor uw bijdrage VVB/Kerkbalans de rest van dit jaar gewoon het bekende bankrekeningnummer blijven gebruiken.
Omdat we nu op de helft van het jaar 2023 zitten willen we gelijk een update geven over de stand van de ontvangen bedragen voor de VVB/Kerkbalans. Tot op heden hebben we ca. € 40.000 ontvangen. Een mooi bedrag waar we blij mee zijn en we willen iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.
Mocht u voor dit jaar nog iets over willen maken, dan kan dat dit t/m 31 december 2023 dus nog als vanouds op het bankrekeningnummer NL27RABO0373710984 t.n.v. Geref. Kerk Rotterdam Kralingen i.z. VVB.

Voor alle bijdragen: hartelijk dank.

Nel Slikker

Gedenkboekje Pro Rege

Hier een heel kort berichtje dat eigenlijk in de nieuwsbrief had moeten staan, maar door een misverstand daar niet in is terecht gekomen:

Op zaterdag 17 juni is het boekje ‘Denkend aan Pro Rege’ uitgedeeld. Mensen die het boekje nog niet hebben en het wel graag in hun bezit zouden willen hebben, kunnen dit  doorgeven aan:

Edith Stapelkamp
Mail:       edithstapelkamp@kpnmail.nl
Mob:      06 17368733   ( bgg bericht inspreken, sms of whatsapp bericht)