Bericht van Rebecca uit Uganda

Op 15 oktober was Rebecca Nabunya aanwezig in de dienst en is er gecollecteerd voor de school van Rebecca in Uganda. De opbrengst van de collecte was geweldig: 1479 euro!!!

Inmiddels is Rebecca weer terug in Uganda. Met het collectegeld en de opbrengst van een sponsordiner zijn nieuwe schoolbankjes aangeschaft. Daarnaast vinden er reparaties plaats aan een lokaal dat door regen en storm verwoest is en kregen de kinderen een extra maaltijd op school. Ook zijn voor de kinderen rugzakjes gekocht.  

Namens Rebecca, de overige leerkrachten en alle kinderen van de “Inspire children for the future” school heel hartelijk dank!

familie Stapelkamp