Vertrouwenspersonen voor PKN-Kralingen

Elke kerk is er aan gehouden om een veilige kerk te zijn, met veilige omgangsvormen. Daarbij hoort dat elke kerkgemeenschap vertrouwenspersonen aanstelt. De landelijke PKN heeft het thema ‘veilige kerk’ in de afgelopen jaren sterk gestimuleerd. Onlangs besloot de synode om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die met kwetsbare gemeenteleden werken verplicht te stellen.
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen heeft Jan van Hulst en Elisabeth ter Hoeven aangesteld als vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als je zelf bin-nen de kerkgemeenschap ongewenst gedrag hebt meegemaakt zoals pesten, agressie of seksuele intimidatie. Je kunt ook bij een vertrouwenspersoon terecht als je dit gedrag gesignaleerd hebt naar iemand anders. Of als je vragen hebt over een veilige en goede omgang met elkaar. De vertrouwenspersonen zullen het thema ‘veilige kerk’ met regelmaat aan de orde stellen in de kerkenraad en de gemeente.
Twee vertrouwenspersonen zijn er, zodat er altijd iemand is (geen of weinig afwezigheid door vakantie), en zodat je je verhaal of je vraag kunt delen met een man of een vrouw – soms is dat belangrijk.
De Algemene Kerkenraad heeft Jan van Hulst en Elisabeth ter Hoeven aangesteld als vertrouwenspersoon voor beide wijkgemeentes. Het is zo dat zij géén verantwoording afleggen aan de kerkenraad. Alles wat met de vertrouwenspersonen besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Jan van Hulst en Elisabeth ter Hoeven hebben beiden in hun werk ervaring met vertrouwelijke gesprekken en geheimhouding. Daarnaast hebben zij een intensieve cursus gevolgd over vertrouwenspersoon zijn in de kerk. Wij zijn dankbaar dat zij zich beschikbaar gesteld hebben om dit belangrijke werk in onze gemeente te doen!
Zondag 28 april zijn Jan van Hulst en Elisabeth ter Hoeven voorgesteld aan de wijkgemeente Protestants Kralingen. Bij die gelegenheid spraken zij de volgende tekst uit:

Vertrouwenspersoon in de kerk. Wat je natuurlijk eigenlijk zou willen is dat dat niet nodig zou zijn in de kerk. Helaas leert de geschiedenis ons dat er op allerlei plekken binnen en buiten de kerk sprake is van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.
Wij zijn blij dat onze kerk een veilige kerk wil zijn en willen ons inzetten om samen met u, met jullie, waar dan ook binnen onze gemeente, hieraan te werken.
We bieden graag in vertrouwen en met geheimhouding een onafhankelijk luisterend oor en denken graag met u en met jullie mee. We zijn dus geen verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.
Er is ook nog een landelijk meldpunt waar u terecht kunt.
Meer informatie vindt u binnenkort ook op de website.
We nodigen u, je van harte uit om contact met een van ons te zoeken indien nodig.


Op een later af te spreken moment worden zij voorgesteld aan de wijkgemeente Hervormd Kralingen.
Wij wensen Jan van Hulst en Elisabeth ter Hoeven alle wijsheid en zegen voor hun werk.

ds Ilse Hogeweg (scriba AK)

Noot van de redactie: In een apart bericht kunt u een interview met de vertrouwenspersonen lezen. Op de website (Wegwijzer –> mensen & organisatie) komen binnenkort hun contactgegevens te staan. Voor Elisabeth ter Hoeven is dat vp-elisabeth@protestantskralingen.nl en voor Jan van Hulst vp-jan@protestantskralingen.nl