Terugblik 1 jaar website

In september 2022 ging de papieren Caleidoscoop over naar de website. De redactie beloofde u om na een jaar een en ander te evalueren. Hiertoe stelden we in september 2023 een enquêteformulier op. Van de ontvangen reacties kunt u onderstaand een samenvatting lezen.

Heeft u toegang tot het ledengedeelte waarvoor u moet inloggen?

Het blijkt dat de inlog nog problemen geeft en niet gebruiksvriendelijk is.

Ontvangt u de nieuwsbrief elke week?

De digitale nieuwsbrief wordt goed ontvangen en mensen die niet over een computer beschikken zijn blij met de papieren versie.

Wat mist u op de website?

We troffen een aantal onderwerpen aan, variërend van :

een rubriek als In Gesprek met, nieuws vanuit taakgroepen en jeugd, meer diepgaande artikelen, vindbaarheid van een aantal zaken en zoals natuurlijk verwacht missen sommige mensen de papieren Caleidoscoop.

Wat kunnen we op de website verbeteren?

Nog genoeg aandachtspunten, zoals het optimaliseren van het smoelenboek, vereenvoudigen van sommige zoekfuncties, na inlog terugkeer naar gewenste pagina en een compacter overzicht van wat er op de agenda staat.

Hoe kunnen we de e-mail nieuwsbrief optimaliseren?

Ook hier noteerden we diverse opmerkingen.
Waar het ene gemeentelid meldde dat de nieuwsbrief te lang was, mag hij van een ander nog uitgebreider. Qua frequentie waren de meningen ook verdeeld.

Wekelijks prettig, maar kan ook heel goed tweewekelijks. Er werd gevraagd om minder ‘zwarte blokken’ en onder het stukje over de zondag graag een directe aankondiging van alle medewerkenden.

De verdere opmerkingen waren over het algemeen complimenteus

Met bovenstaande uitkomsten gaat de redactie zeker aan de slag, maar wel in het besef dat niet alles gerealiseerd kan worden. Er zitten ook technische aspecten aan. Wees er echter van overtuigd dat het onze serieuze aandacht krijgt. Natuurlijk kunt u ons altijd benaderen als u problemen hebt met de website of nieuwsbrief. Mail gerust naar kopij@protestantskralingen.nl. Bovendien heeft onze technische redacteur Henk van Drunen aangegeven dat u hem ook rechtstreeks mag benaderen. Tel. 06-33653293 of henkvdr@telfort.nl.

de redactie