Kerkrentmeester (herv.)

Ton van Osch

Ton van Osch

kerkrentmeester

 Ton van Osch is kerkrentmeester in het hervormde college van kerkrentmeesters

Hier komt een Quote van Ton

Omdat Protestants Kralingen een wijkgemeente is die wortelt in twee juridisch nog niet met elkaar gefuseerde kerkelijke gemeentes, hebben we nog te maken met twee Colleges van Kerkrentmeesters. Gelukkig zijn die twee colleges er nu toe over gegaan om regelmatig samen te vergaderen. Het gereformeerde college houdt zich bezig met de materiële zaken rond Pro Rege, de predikant die door de gereformeerde kerk is aangesteld, de organiste van Pro Rege. Het hervormde college gaat over de Hoflaankerk, de begraafplaats Oud Kralingen, de predikanten die door de hervormde gemeente zijn aangesteld (de predikantsplaats van Hervormd Kralingen West is momenteel vacant) en de organist in de Hoflaankerk. (Om altijd samen te vergaderen is dus niet eens heel praktisch.)

Een grote uitdaging voor de kerkrentmeesters is om de kerk financieel draaiend te houden en ook om de voorgenomen fusie – die nu toch wel snel wordt verwacht – financieel in goede banen te leiden.

Contactgegevens
Ton van Osch
cvk@hervormdkralingen.com
postbus 4326, 3006 AH, R’dam