Gezocht huisvesting vrijwilligster
15 november 2023

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Nederland is een Duitse (van oorsprong kerkelijke) organisatie die sinds 1958 vrijwilligers zendt naar alle landen die in de tweede wereldoorlog onder het Duitse fascisme hebben geleden. De vrijwilligers zijn jongeren die een jaar lang als vrijwilliger in een project werken dat zich inzet voor vrede en gerechtigheid. In Rotterdam hebben ASF’ers onder andere gewerkt bij het Woonwagenwerk, de Pauluskerk, de Seemannsmission, het oude wijken pastoraat, Jeugdwerkadviesbureau de Heuvel, Samen Wonen Samen Leven, Goud van Noord, RADAR en Art.1. De vrijwilligers krijgen daarvoor een zakgeldvergoeding. Voor meer informatie:

https://asf-ev.de

Wat is het probleem?

Een acuut probleem is dat een vrijwilligster, die tot eind augustus 2024 actief is bij het diaconale project Goud van Noord in het Oude Noorden, per 1 december geen huisvesting meer heeft (ze woont tijdelijk bij een particulier).

De huisvesting van de ASF’ers in Rotterdam gaf altijd gedoe. Begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd door de toenmalig wethouder Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting, een sociale huurwoning aan ASF beschikbaar gesteld. ASF gaf bij iedere wisseling van vrijwilligers de nieuwe namen door aan de verhuurder. Inmiddels is het contract een aantal keren overgegaan naar rechtsopvolgers in de corporatiewereld. De laatste daarvan, Maaszicht, heeft het contract per 1 september 2023 opgezegd. Pogingen om een vervolgoplossing te vinden via corporaties en het College van B&W bleken tot nu toe vruchteloos.

Voor de huisvesting, bv kamer in onderhuur, is inclusief gas/stroom/water, een bedrag beschikbaar van maximaal tussen de  € 600,- en € 700,- per maand. Wie weet huisvesting op korte termijn voor de periode 1 december 2023 t/m 31 augustus 2024?

Informatie; Rien van der Velden, bestuurslid stichting Vrienden ASF Nederland

                    telefoon: 0655886879, e-mail: rienvandervelden@hetnet.nl