Wake voor Gaza
10 november 2023

PAIS Rijnmond, Rotterdam voor Gaza en de Pauluskerk openen samen de deuren met een wake voor de slachtoffers in Gaza. Temidden van gevoelens van machteloosheid en boosheid bieden we iedereen ruimte voor de pijn en het verdriet. In een respectvol samenzijn staan we stil bij de verwoeste levens van de mensen in Gaza. Door samen te waken, hopen we dat onze betrokkenheid en saamhorigheid voor ieder voelbaar zullen zijn. We nodigen onze gasten uit een een klein symbool mee te nemen dat voor hen uiting geeft aan hun gevoelens. Dat kan een tekst zijn, een kaars of een bloem of iets anders dat bij de situatie past. In de kerk staat een stenen tafel waar onze symbolen neergelegd kunnen worden.