Vergaderverslagen

Uit de kerkenraad | 31 mei 2022

Op dinsdag 31 mei vergaderde de kerkenraad van Protestants Kralingen. Jeannette Schravesande, onze scriba, was afwezig, vandaar dat u het verslag nog een keer van mijn hand ontvangt. Een belangrijk deel van de vergadering was, het zal u niet verbazen, gewijd aan de...

Lees meer

Plannen toekomst Pro Rege

In dit artikel willen we u als kerkrentmeesters informeren over een aantal ontwikkelingen in de afgelopen maanden over de toekomst van Pro Rege. We gaven al eerder aan dat, om op lange termijn een levensvatbare, zelfstandige en financieel gezonde Protestantse gemeente...

Lees meer

Voortgang samengaan

Hervormd en Gereformeerd Kralingen Het is alweer een half jaar geleden sinds we in november vorig jaar u in twee gemeenteavonden informeerden over de fusie – we spreken officieel over het ‘samengaan’ – tussen Hervormd en Gereformeerd Kralingen en de plannen voor Pro...

Lees meer

Uit de Algemene Kerkenraad | 10 mei 2022

Op 10 mei was er weer een vergadering. De mei-vergadering is altijd gereserveerd voor de vaststellen van de jaarrekeningen van diaconie en kerk.Rob Valkenburg, penningmeester in het College van kerkrentmeesters, was aanwezig voor het toelichten van de jaarrekening van...

Lees meer

Uit de kerkenraad | 26 april 2022

Een aantal onzer was afwezig, onder meer de scriba Jeannette Schravesande, degene die normaal dit verslag opmaakt. We konden gelukkig wel weer verwelkomen Corry Toxopeus (een heel eind op weg na haar vervelende val) en Cees Steendam die succesvol de marathon van...

Lees meer

Uit de kerkenraad | dinsdag 15 maart

Na lang per Zoom vergaderd te hebben, kwamen we weer live bij elkaar. Voordat de vergadering begon, hielden we een eenvoudige maaltijd met brood en soep om informeel samen te zijn.Aan het begin van de vergadering namen we afscheid van Joke van Heijst - van den Berg....

Lees meer

Uit de kerkenraad | 1 februari

Op 1 februari kwamen we, toch nog steeds per zoom, bij elkaar. Het was lastig vergaderen gebleken in een zaal van de kerk met 1,5 meter afstand tussen de kerkenraadsleden. We hopen dat het de volgende keer weer live kan. Als kort moment van bezinning konden we in...

Lees meer

Jaarverslag van de diaconie

In de kerkenraadsvergadering van begin februari hebben de diakenen verslag uitgebracht van hun werk in 2021. Ook is het financiële jaarverslag gepresenteerd. In dit artikel aandacht voor een paar punten uit het jaarverslag. De diaconie van Protestants Kralingen is een...

Lees meer

Kerkenraad | aan- en aftreden kerkenraadsleden

Ik kan u nog geen verslag van een vergadering geven, omdat we begin februari vergaderen na de kopijsluiting van dit blad. Wel kan ik een paar verheugende mededelingen doen. Het is gelukkig weer gelukt: een paar gemeenteleden zijn bereid een ambt te gaan vervullen....

Lees meer

Kerkenraad | 14 december 2021

Nadat we in november nog lijfelijk bij elkaar konden komen, moesten we nu weer per zoom vergaderen. We dachten, in digitale kleine groepjes, na over de vraag: Wat is wezenlijk in de ruimte van Gods huis? We bespraken de vacatures die er helaas nog veel zijn in onze...

Lees meer