Erediensten

Gedenken en verwachten

Op de eerste zondag van november gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en steken voor ieder van hen een kaars aan met het Licht van de Paaskaars. Onze gedachtenis staat in het teken van leven dat niet verloren gaat. Dat is de belofte van Christus’ opstanding.

Drie zondagen later is het advent. De dagen worden korter, maar wij vieren voorzichtig dat het licht zal toenemen. Door het kind dat geboren zal worden. Door de mens die in ons midden komt, Jezus Christus. Iedere week brandt er een kaars meer. Daarbij lezen we het begin van het evangelie van Lucas, waarin hij duidt hoe de verwachting van de profeten werkelijkheid wordt in de levens van gewone mensen. En in onze wereld.

Zondag 31 oktober

dienst met de tieners

lezingen:
(nader te bepalen)

2de collecte:
Sint voor Kint

Pro Rege, 10 uur:
Marianne Bogaard

Wat inspireert je? In een kerkdienst met de tieners proberen we hen zelf aan het woord te laten, bijvoorbeeld in de muziek waar zij iets uit halen. Maar het kan maar zo zijn dat ze in de voorbereiding ook aan andere gemeenteleden vragen wat voor hun geloof belangrijk is. Hoe we dat vormgeven is in ontwikkeling, het wordt vast een verrassende dienst!

Zondag 7 november

gedachtenisdienst

lezingen:
Jeremia 50:4 en Johannes 10:1-5

2de collecte:
Safe Haven

Hoflaankerk, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg en ds Marianne Bogaard

Wie volg je? Dat is een vraag die altijd actueel blijft. In het evangelie van Johannes wordt treffend verwoord wie het waard is om gevolgd te worden. Het is de herder wiens stem bekend is. Dan denk je automatisch aan psalm 23, ‘de Heer is mijn herder’. Maar wat zegt die stem eigenlijk tegen ons?

Zondag 14 november

 

lezingen:
II Kronieken 7:11 en Johannes 10: 22-30

2de collecte:
Anna Home, Mongolië

Pro Rege, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg

Jezus viert het Chanoekafeest. Het feest waarop Joodse gelovigen zich het wonder herinneren, hoe de tempel opnieuw aan God gewijd werd, en hoe de olielampen acht dagen bleven branden. Wat maakt dat de tempel écht het huis van de Eeuwige is? Wat maakt het verschil, hoe weet je zéker dat Jezus woorden van eeuwig leven spreekt? De omstanders willen zekerheid dat Jezus écht de messias is.

Dante en zijn boek

Zondag 21 november

 

lezingen:
Zefanja 1:14 – 2:3 en Marcus 13: 14-27

2de collecte:
SKIN-Rotterdam

Hoflaankerk, 10 uur:
ds Laurens Korevaar

Deze zondag is de laatste zondag in het kerkelijke jaar. De lezingen bepalen ons bij de zogenoemde ‘laatste dingen’. Alle mogelijke rampen komen zo in het vizier, vele daarvan maken wij mee. Zijn dit tekenen der tijden, signalen dat wij in een eindtijd leven? Zowel de profeet als Jezus willen in elk geval waarschuwen en oproepen tot een ander leven, dat hoopgevend is. Dit biedt ook uitzicht over het einde heen, met name waar Jezus het beeld gebruikt van het ‘samengebracht worden’. Een bijzondere verbeelding van dit alles geeft het wereldberoemde gedicht ‘Divina Commedia’ van Dante, die dit jaar herdacht wordt en wiens stem wij ook zullen horen.

 

 

Zondag 28 november

Eerste Advent; XL-dienst

lezing:
Lucas 1: 5-25

2de collecte:
Havenzicht

Pro Rege, 10 uur:
ds Marianne Bogaard

We beginnen het nieuwe kerkelijk jaar in de tempel in Jeruzalem. Een eerbiedwaardige priester moet pas op de plaats maken. Hij krijgt iets te horen dat buiten zijn denk-en geloofskaders valt. Zijn vrouw voelt dat het God zelf is die zich haar lot heeft aangetrokken. Zo begint een verwachtingsvolle tijd. Met ongeloof én met groeiend vertrouwen.

Deze zondag is er voor kinderen een XL-dienst

Zondag 5 december

Tweede Advent; Maaltijd van de Heer

lezing:
Lucas 1: 26-38

2de collecte:
weeskinderen Rwanda

Hoflaankerk, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg

Hoog bezoek voor veel kinderen deze dagen. Hoog bezoek ook voor Maria in Nazareth.