Selecteer een pagina

Erediensten

Doorgaand feest

Als de kerstspullen opgeborgen zijn gaat het feest in de kerk nog door. Op 6 januari valt Epifanie. Verschijning betekent dat. Na zijn geboorte vieren we de verschijning van Christus in de wereld. De doorwerking van wat in Bethlehem begonnen is. Het eerste verhaal dat daarbij hoort is dat van de drie magiërs die op zoek gaan naar het koningskind. In de traditie zijn dat drie koningen geworden, vandaar “Driekoningen”. Mattëus is de enige die erover vertelt in zijn kerstevangelie.  

De zondagen die volgen op 6 januari heten de zondagen van Epifanie. We lezen hoe Jezus gedoopt wordt en hoe zijn optreden begint in de streek waar hij thuis was, Galilea. Dit jaar zijn dat allemaal verhalen uit het Mattëus evangelie behalve dat van de bruiloft in Kana. Dat vinden we alleen bij Johannes.  Zo wil deze periode ons vertrouwd maken met wie Jezus is. Een Mens die in zijn spreken en handelen Gods geheim leeft en mensen daarin meeneemt. Opdat wij ontdekken hoe ‘God met ons’ is.

(de afbeelding is van Jeroen Bosch: Aanbidding der koningen)