Erediensten

Deze webpagina gaat veranderen

Een jaar lang stonden op deze pagina dezelfde teksten als in ons gemeenteblad Caleidoscoop. Maar van Caleidoscoop is nu het laatste nummer verschenen.
Vanaf september gaat deze pagina er anders uitzien. Waarschijnlijk wordt het zoiets als eerst een inleidend verhaal op de rode draad in de komende erediensten, of een inleiding op de tijd van het kerkelijk jaar waarin we leven, en daarna een korte beschrijving van de eerstkomende diensten. Misschien met daaraan gekoppeld een link naar de orde van dienst en een link naar de YouTube stream van die dienst. Zoiets. Maar we moeten het nog een beetje uitvinden en uitproberen of dat gaat werken, of dat technisch lukt.

Voor nu: Het eerste deel van de zomer volgen we het ‘gewone’ leesrooster. Vanaf 31 juli beginnen de echte zomerdiensten met een ander thema. We kozen kunstwerken uit de publieke ruimte in Kralingen en zochten daar passende lezingen bij. Leuk om na de dienst naar het kunstwerk te wandelen!

 

 

[TIMELY-CALENDAR]

Zondag 31 juli

lezingen:
Psalm 8 en Lukas 12 22-25

2de collecte:
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Pro Rege, 10 uur:
ds Marianne Bogaard

“Vogels en vissen” heet het kunstwerk (hierboven) van Lotti van der Gaag uit 1965 aan de Vredehofweg. Een abstract maar herkenbaar beeld dat Bijbels gezien doet denken aan de vogels van de hemel en de vissen in de zee uit psalm 8. Maar in diezelfde psalm worden ook wraak en verzet genoemd. De wereld is niet altijd vredig. Wat zegt daarin zo’n beeld?

Zondag 7 augustus

Maaltijd van de Heer

lezingen:
2 Koningen 5: 1-8 en Lukas 21: 1-4

2de collecte:
Noodhulp

Hoflaankerk, 10.00 uur
ds Ilse Hogeweg

‘De melkmeid’ van Han Rehm staat sinds 2019 vlak bij Kuyl’s Fundatie aan de ’s Gravenweg. Een prachtig beeld van een jonge, krachtige vrouw, die ons een harde werkelijkheid laat zien, van dienstmeisjes, van te jonge tieners die te hard moeten werken, van kinderen, jongeren en mensen die niet meetellen in hun armoede en onaanzienlijkheid. ‘Zorg dat je nooit leert melken’, kreeg mijn oma te horen toen ze als twaalfjarig meisje uit huis moest om te gaan werken, ‘want dan moet je dat altijd doen’. We lezen bijbelteksten over een onaanzienlijk meisje en een onbelangrijke weduwe, die in de Bijbel worden genoemd en gezien en gehoord. Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer.

 

Zondag 14 augustus

lezingen:
Psalm 150 en Johannes 14: 8-17a

2de collecte:
Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao

Pro Rege, 10 uur:
ds Marianne Bogaard

In de tuin van appartementencomplex ’s-Gravenzicht staat een beeld met de titel “Dansend paar” (Kees Verkade, 1979). Een vrolijk beeld, zeker in de zomer als alles bloeit. De uitbundigheid doet denken aan lied 706 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest”. De Drie-eenheid als dans is een oud beeld. Zo brengt het dansende paar ons bij de goddelijke dynamiek die uitgedrukt wordt in de triniteit.

Zondag 21 augustus

lezing:
Sirach 6: 18-28

2de collecte:
Open Huis, Crooswijk

Hoflaankerk, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg

Voor de hoofdingang van de Erasmus Universiteit staat dit beeld zonder titel van de Rotterdamse kunstenaar Ger van Iersel. Als bijnaam heeft het later ‘Alma Mater’ gekregen, de moederlijke uitdrukking voor de universiteit waar je je vorming hebt ontvangen. Het beeld toont ons een jonge vrouw of man in een beschutte ruimte. We staan stil bij het beeld, bij studenten en wat studenten nodig hebben. We lezen uit het deuterocanonieke boek Wijsheid van Jezus Sirach, dat helemaal vol staat met allerlei raadgevingen en wegwijzers hoe te leven, wat belangrijk is, wat je goed doet. Als kerkgemeenschap zijn we in het rijke bezit van onze eigen Ger van Iersel: ook een ‘zonder titel’, het kunstwerk in de Onesimuszaal.

Zondag 28 augustus

lezingen:
Deuteronomium 24: 17-22 en Lukas 14: 7-14

2de collecte:
Stichting Logeerhuis De Buren

Pro Rege, 10.00 uur:
ds Ilse Hogeweg

De ‘Stein des Weisen’ is een opvallend groot, glanzend beeld in de tuin van de Erasmus Universiteit. Het staat er sinds 2018. Ernaast staat de sokkel, waarop ooit het beeld van Erasmus stond, dat nu voor de Laurenskerk staat. Het beeld als gedachtenwolk nodigt ons uit om in gesprek te gaan met Erasmus, met zijn gedachten en met de waarden waar hij voor stond. ‘Uit het donker aan het licht brengen’, is een belangrijke levensopdracht van mensen volgens Erasmus. Wat brengen wij aan het licht? Met deze vragen en gedachten voegen we weer in in het oecumenisch leesrooster. Over Jezus’ gelijkenis welke gasten de ereplaatsen krijgen, nemen of ­ontvangen.

 

Zondag 4 september

lezingen:
Deuteronomium 30: 15-20 en Lucas 14: 25-33

2de collecte:
stichting Eboo, Kenia

Hoflaankerk, 10 uur:
ds Marianne Bogaard

(tekst bij zondag 4 september)